Vi har gennem arbejdet med modul I skrevet otte børnesange, hvoraf vi har valgt at præsentere tre af dem på seminardagen. Vi har været i praksis og afprøve to af sangene og har draget os erfaringer herfra.

Sangene I vil blive præsenteret for er en Pirat-sangleg, en fagtesang og en vuggevise.

Pirat-sanglegen er en voksenstyret ramme-leg, som består af en pirat-leg, hvor der synges og spilles på trommer. Legen går i grove træk ud på, at deltagerne sidder i en rundkreds med hver deres tromme, hvorpå der spilles til en selvskrevet sang, vi har komponeret i forbindelse med vores modul I om kreative udtryksformer. Sangen skaber et scenarie, hvor børn og voksne er pirater, der drager ud på eventyr, for at kigge på dyr. Legen er opbygget af korte viser, der først introducerer gruppen, som små pirater på eventyr og senere leder op til, at deltagerne fantaserer sig til, hvilke dyr de ser. Herefter spørges der ind til, hvordan dette dyr mon lyder, hvorefter en rundgang med dyrets lyd spilles. Til slut synges første vise i datid, for at indikere legens afslutning.
De voksne i legen synger sangen i passende tempo, som ikke går for hurtigt i forhold til gruppen, som er skrevet med henblik på at være egnet til børnehavebørn (3-6 år). Sangen kan justeres afhængigt af alderen indenfor de 3-6 år. Vores didaktiske overvejelser og intentioner indbefatter en mulighed for, at pædagogen/pædagogerne, der styrer legen kan skabe rum for, at børnene kan udtrykke sig kreativt i forhold til, at komme på idéer til dyr, der ikke kan ses, hvilket giver mulighed for at understøtte børnenes evne til at bruge deres umiddelbare virkelighed til at udtrykke sig æstetisk indenfor en ramme-leg. Ydermere giver det mulighed for at udvikle sociale kompetencer, hvor alle bliver hørt, lærer at vente på tur og ikke forventes et korrekt svar, men snarer udtrykker sig ud fra egen fantasi i en større forsamling.

Målgruppen i fagtesangen er hovedsageligt vuggestuebørn, men da et af vores fokuspunkter er at observere forskellige deltagerstrategier, har vi også afprøvet sangen i børnehaven for at se forskellen. Fagtesangen er lavet så der er mulighed for medbestemmelse, hvilket kan give børnene ejerskab af sangen. Samtidig er fagterne lavet så simple som muligt og giver børnene mulighed for at udvikle deres grovmotorik. Sangen skal ikke nødvendigvis synges i samlingssituationer, men kan sagtens tages i brug både på legeplads, i skoven osv.

Vuggevisen er tænkt som en afslapnings-/godnatsang og kan både bruges i vuggestue og børnehave regi, hvilket vi også har afprøvet. Målet med sangen har været at skabe et drømmeunivers, hvor børnene danner deres egne billeder gennem fortællingen. Derfor er teksten fyldt med billedsprog så de får mulighed for at bruge deres fantasi.

CPE15o-KU17m

Anders Rasmussen, Maria Heimann, Niels Daugaard, Stine Andersen, Alexander Jensen

CPE15o-KU17M
CPE15o-KU17M