Seminardag – Aktivitet

 

Vi har valgt at kalde vores aktivitet for “Enshed/forskellighed + Et skridt frem”.
Grunden til at vi har valgt at lave denne aktivitet skyldes, at vi igennem vores forløb på Kulturmøde Og Interkulturalitet har fået øjnenene op for, hvor meget mere kultur er end etnicitet, religion og hvilken kulturel baggrund man har. Når nogle ligner os udseendemæssigt har vi som menneske en tendens til, at være optaget af, at finde frem til ligheder. Baggrunden for dette skyldes bl.a., at mennesket er et enormt tryghedssøgende væsen, og derfor tyer til det genkendelige. Hvorimod vi med dem der ikke ligner os, har en tendens til at fokusere på forskellighederne samt ulighederne. Dette munder ud i en opdeling i samfundet med fokus på dem og vi. 

 

De begreber som vi har valgt at fokusere på i denne aktivitet er: 

  • Privilegier 
  • Kategorisering
  • Stigmatisering
  • Normer
  • Værdier 

 

2) Mål og rammer
Formålet med vores aktivitet er, at skabe bevidsthed om privilegier, lighed/ulighed og opfattelser af andre mennesker som allerede er dannet på forhånd. Målgruppen som vores aktivitet henvender sig til, er unge i alderen 18-25 år.
Deltagerantallet kan varierer mellem 10-30 personer alt afhængigt af de fysiske rammer. Vi håber på at kunne låne hallen eller et større lokale end normalt, da dette er nødvendigt for, at vores aktivitet kan udføres. 

 

3) Indhold
Deltagerne stiller sig op på en række ved siden af hinanden, skulder mod skulder. Vi læser derefter nogle forskellige spørgsmål op, hvorefter deltagerne skal tage et skridt frem hver gang de kan svare “ja”. Hvis de derimod ikke kan svare ja til spørgsmålet, bliver de stående. Dette gentages til alle spørgsmålene er læst op.

Afslutningsvis beder vi deltagerne om at se, hvor de står i rummet i forhold til de andre deltagere. Herefter vil vi i plenum sætte fokus på privilegier og forud forstående opfattelser. Vi kan hermed fremhæve det symbolske i, at nogen har bedre muligheder samt vilkår i samfundet end andre til at bevæge sig frem i livet, mens andre står stille.

Lavet af Fartun, Hannah og Malene.

pucf20-ki02


pucf20-ki02