Hvornår er du tryg og hvad er tryghed for dig?
Igennem egne refleksioner og dialog, har vi brainstormet på, hvad tryghed er for os. Allerede der var trygheden et essentielt fokus for os, da vi vidste at vi var nødsaget til, at reflektere over vores egen virkelighed, før vi kunne møde og anerkende brugerne i deres. ”Gennem selvrefleksion og et konstant øje for den andens oplevelse kan den professionelle etablerer relationer, hvor den anden får øget kontakt til sig selv. Den anden vil kunne udvikle tillid til, at hans oplevelser og tanker er gyldige, fordi de ses reflekteret i den voksne” (Rønshold, 2013:114). Vi så nogle mønstre der var ens for os begge, som bl.a. en dyne, gentagelser, pauser, lag på lag, stilhed i mellemrummene, alene og grænser.

I mødet med brugerne
Et ønske fra vores side om øget brugerinddragelse for §104 brugere i et aktivitets- og samværstilbud, betød at vi fandt begrebet devising inspirerende ift. udformningen af aktiviteten. Devising betyder at skabe, udarbejde eller opfinde og tager udgangspunkt i andet end det på forhånd skrevne manuskript (Grankvist, 2017:5). Ydermere fandt vi det interessant, at arbejde med overførslen af et teaterbegreb til arbejdet med andre kreative udtryksformer. I dette tilfælde med bl.a. papir, tryk, musik og markmaking som metode for udvikling af redskaber. En devisingproces indeholder 5 punkter i ligegyldig rækkefølge:

En idé: Skabe trygge rammer der kan give impuls til kreative aktiviteter i socialt samvær, samt skabe et indtryk der kan stimulere lyst til at videre arbejde med egen udtryk.

En strategi: Tilføje benspænd der defineres som regler/begrænsninger og kan dermed fremme kreativiteten på en ny måde. Disse var fx max antal deltagere, begrænset farvevalg, tidsbegrænsninger samt lokalitet og arkitektoniske rammer.

Materiale-generering: Gennem egen improvisation indenfor førnævnte rammer benyttes markmarking. Vi indsamlede forskellige genbrugsmaterialer og genskabte bl.a. forståelsen af en pensel og hvorledes den kan tage sig ud.

Komposition: Efter refleksion over brugergruppens funktionsniveau udvælges 5 stykker scenisk materiale (markmaking redskaber) og komponerer iscenesættelsen. Herefter reflekteres der endnu engang i relation til et nyt midlertidigt udtryk for Iscenesættelsen til seminardagen med temaet – Tryg/utryg.

Citerede værker:

Skrevet af: Lykke (102153541) og Tine (102152622)
CPE15o-KU11I
CPE15o-KU11I
CPE15o-KU11I
CPE15o-KU11I
CPE15o-KU11I
CPE15o-KU11I
CPE15o-KU11I