Vi har som gruppe valgt at have et dyretema til vores aktivitet. Vi vil kigge på, hvordan man kan bruge dyr i pædagogisk kontekst med fokus på både værkstedsarbejde og rollelege. Vi har valgt at tage udgangspunkt i Malcolm Ross’ model for undervisning i kunstfagene (Austring og Sørensen, 2006).

Hvorfor?

Dyreriget har et vis hierarki, hvilket man også tydeligt kan se i børns leg. Løven er altid stor og farlig, og har det man kalder høj status. Keith Johnstone (1987), et yderst kendt ansigt i teaterverden, har skrevet om, hvad status er, og hvordan man kan bruge det som teknik til at udvikle sine sociale kompetencer. Smider man nogle masker med i ligningen, mener Torben Jetsmark (1988), kan faciliterer børnenes afprøvning af en ny status. Et barn der til hverdag er mere genert og tilbagetrukket (tegn på lav status), kan med trygheden bag eksempelvis en løvemaske påtage sig og afprøve den høje status i legen. Barnet vil kunne ”blive” masken, og derved udfordre sin identitet og sin status, samtidig med at den de i ”virkeligheden” er ikke lider last på nogen måde.

 

Aktiviteten

Vi vil først og fremmest lave nogle dyremasker med børnene. Hertil vil vi medbringe masker vi selv har lavet, som skal fungere som den igangsættende impuls. Vi vil lægge forskellige materialer ud til dem, så de får mulighed for at afprøve nye teknikker og arbejde med eventuelle ukendte redskaber og materialer. På denne måde vil vi forsøge at fastholde den legene atmosfære, også kaldet det potentielle rum (Austring og Sørensen, 2006).

 

Vi vil gøre brug af teknikker som bl.a. grafiske tryk, maling, formning mv. Ved ikke at sætte for mange benspænd i børnenes skabende proces, danner vi ramme for at kunne skærpe børnenes sanser. De får lov til at mærke forskellige overflader og udforske hvad de forskellige materialer kan bruges til.

 

At være kreativ handler om, at man tager udgangspunkt i noget velkendt og trygt, men udforsker hvordan man kan udvikle videre og tage det i nye retninger. På samme måde fungere børns udvikling af fantasien. De vil højst sandsynligt først og fremmest tage udgangspunkt i noget de kender inden for dyreverden, ex. En gris er lyserød og har en tryne, og den kan man tegne med en tusch (rekonstruktion). Derfra kan man så udfordre børnene gennem impulser til at skabe nye dyr, eller vise dem, at man kan bruge andre materialer og teknikker til at skabe en gris, end hvad de hidtil har kendt til (konstruktiv).

 

For at børnene kan trives og føle sig trygge i aktiviteten, skal de til en vis grad mestre nogle af de håndværksmæssige teknikker inden for det valgte medie. Ved at de i forvejen har kendskab til nogle materialer og teknikker, kan børnene bedre overskue at udforske det ukendte.

 

For at runde af, har vi skrevet en sang, som kan bruges som en opvarmningsøvelse/impuls, hvor man alle har sin maske på, og agere sit dyr ud fra sangens vers.

 

Efter aktiviteten/seminardagen

Vi vil bruge maskeworkshoppen og sangen som impuls til, hvordan man videre kan arbejde med dyretemaet. Vi har her gjort os tanker omkring bl.a. devising teater, som børnene selv kan være med til at skabe på baggrund af deres dyr, billedfortællinger, hvor børnene finder på en historie og derefter laver opstillede fotos, som sættes ind i historien eller skyggeteater, hvor man kan arbejde med både lys og lyd.

Derudover kan maskerne fra aktiviteten, som tidligere nævnt, bruges som impuls til diverse rolle- og sanglege, hvor maskerne er med til at definere og udfordre børnenes status og identitet.

 

Litteratur

Austring, B. D., & Sørensen, M. (2006). Æstetik og Læring. København: Hans Reitzels forlag.

Jetsmark, T. (1988). Spil med masker. I Krop og masker. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.

Johnstone, K. (1987). Status. I Impro – Improvisation og teater. København: Hans Reitzels Forlag.

 

Gruppens medlemmer: Anila Haq, Carina B. Hansen og Marie H. Sørensen
puce18-ku03s