Erindringer fra barndommens land…

 

Målet med vores aktivitet: 

Målet er at lave en skriveøvelse, hvor deltagerne skal tænke tilbage på deres barndoms køkken. Deltagerne kommer til at reflektere over, noget de måske har glemt, eller reflektere over noget som måske engang var vigtigt for dem.

Hvem er målgruppe/aldersgruppe: 

Målgruppen er fra 5 år og op efter. Der er mange muligheder for at tilpasse øvelsen til målgruppen, fx vil børnehavebørn kunne tage billede af deres køkken, børneværelse, yndlingsting osv. Og bruge billederne til at fortælle ud fra, som en støtte til at fortælle. Som pædagog kan vi optage deres fortællinger på lyd, og evt. skrive dem ned bagefter. I forhold til social/special vil der også være mulighed for at lave lydoptagelser af deres beskrivelser og på den måde gøre det muligt at bringe deres erindringer og livshistorier i spil.

Hvilket deltagerantal egner aktiviteten sig til? 

Denne øvelse egner sig godt til 6-10 personer, da der skal kunne skabes ro til fordybelse.

Fysiske rammer og materialer: 

Man skal sidde behageligt, have papir/blyant eller computer at skrive på. Der skal være nogle borde og stole, hvor man efterfølgende kan lave gruppearbejde.

 

Du er din fortælling – så hvilken fortælling fortæller du om dig selv?

 

Var dit barndoms køkken gult?

Var din stol god at sidde på?

Var du irriteret over at dit køleskab var rødt? 

Mit barndoms køkken skiftede hver uge!

 

Vi bærer alle rundt på historier, vi bærer dem med os i det ydre og i det indre, store historier, små historier, glade historier, triste historier. Og vi er samtidig en del af hinandens historier, på denne måde væver vi os ind og ud af andre menneskers historier samtidig med at vi skaber vores egne. 

Vi omgiver os med fortællinger hver eneste dag, og samtidig har fortællingerne været med til at skabe os som mennesker, gennem de historier vi fortalte hinanden rundt om bålet for mange tusinde år siden. Vi har mange forskellige fortællinger, vores fælles fortællinger, familie fortællinger og vores personlige fortællinger. 

 

Hvordan påvirker vores tidligere oplevelser hvem vi er i dag? 

Hvordan kan de være meningsskabende i vores forståelse af os selv? 

 

Her er den personlige fortælling/erindring en direkte måde at arbejde med sit eget narrativ og sin identitet. Ved at trække historier frem fra vores indre historie-bank kan vi måske skabe en større forståelse for os selv, og gennem erkendelsen arbejde med at skabe nye, styrkede fortællinger om os selv og dermed være med til at skabe vores eget liv.   

 “Det er vigtigt for os at have en god narrativ kompetence, for at  vi kan give vores liv mening og skabe en samlende opfattelse af vores selv og identitet (Ritchie, 2012).” 

 

Aktiviteten: 

Når I kommer til fortælleværkstedet vil I opleve, at I skal sidde i en halvcirkel foran tavlen. Det er noget vi har brugt meget i løbet af vores undervisning, for at skabe et fælles fokus. 

 

“Fortæl mig noget, og jeg vil glemme det. Vis mig en ting, og jeg husker det måske. Giv mig en oplevelse, og jeg glemmer det aldrig.” citat Søren Kierkegaard

 

I vil få en kort introduktion til begrebet narrativ, hvor I efterfølgende skal i sidde i de grupper, som I er kommet i, da det vil føles mere trygt, når I kender hinanden. I vil få en skriveøvelse, som vi gennemgår med jer, den omhandle “Barndommens køkken”. Som en introduktion til opgaven vil vi læse et par linjer op fra vores egen skriveøvelse om “Barndommens køkken”, for på den måde at gøre det lettere at gå til. Derefter får I 5 min. til at skrive hver især, efterfølgende læser I jeres erindringer op for hinanden i grupperne. 

Hvis der er tid og nogle ønsker det, kan I læse nogle af jeres erindringer op. Normalt vil vi til slut tage en kort snak omkring hvad læringen har været, men det er uvist om der vil være tid til dette. 

 

Det didaktisk formål med denne øvelse er:

At facilitere en æstetisk læreproces, med fokus på den skrevne personlige historie, livshistorien – hvor indtryk bliver til udtryk. Vi går alle sammen ind og henter en erindring frem, som vi gennem ordene giver form, og som bliver til en fortælling – en fortælling fra dit liv.

At skabe et trygt rum at erindre og skabe en fortælling i, idet I først skriver individuelt, dernæst deler med hinanden i mindre grupper, og til sidst en fælles opsamling.

Vi har alle erindringer med os, vi har alle evnen til at skabe, til at være kreative, nogen gange skal der bare en lille impuls til for at få det frem fra gemmerne og bragt i spil. Vi vil gerne giver jer en oplevelse af den kraft der ligger gemt inde i hver og en af Jer – i dig og i dine fortællinger.

Idarose, Serda & Trine

puce19-ku07f

puce19-ku07f
puce19-ku07f