VI har i vores feltarbejde i Modul i, haft fokus på den myndiggørende pædagogik i asylpædagogikkens syv principper, herunder Undersøgende metoder og Forældresamarbejde.

Ud fra disse principper har vi forsøgt at lave nogle tiltag til hvordan man kan arbejde med myndiggørende pædagogik i dagsinstitution. Myndiggørende pædagogik med henblik på børn og forældre.

Vi har observeret og arbejdet med en gruppe af seks børn i alderen 4-6år, med forskellige udtryksformer såsom teater, tegninger og stopdans. Vi har brugt/fulgt barnets spor som teknik under vores didaktiske øvelser.  Vi har forsøgt at styrke børnenes narrative kompetencer ved at arbejde med æstetiske læreprocesser.

Vi har gjort os overvejelser omkring hvordan vores tiltag kunne være med til at skabe tykke beskrivelser i stedet for tynde.

Samtidig har vi arbejdet med nogle forskellige tiltag til kommunikationen med forældre, for at skabe et bedre forældresamarbejde. F.eks. har vi arbejdet med åbenlyse og ubevidste værdier for at se på hvilke værdier man har og hvad man rent faktisk gør i praksis. Også i kommunikationen med forældrene kan mna have fokus på tykke og tynde beskrivelser, hvis man vil mindske misforståelser.

Vi vil til seminardagen introducere vores emne og belyse det teori vi har brugt, derudover vil vi lave nogle øvelser som gerne skulle give en forståelse og indsigt i det vi har lavet i vores feltarbejde.

Under forældresamarbejdet har vi brugt supervision som teknik, dette har vi gjort for at hjælpe de enkelte pædagoger med at reflektere over sine ubevidste værdier.

CPE15o-KI12
CPE15o-KI12
CPE15o-KI12
CPE15o-KI12
CPE15o-KI12