Intro

Et billede siger mere end tusind ord. Netop derfor kan det bruges til at vise følelser og stemninger, som ellers kan være svære at sætte ord på.
Vi vil med projektet vise hvordan de rette rammefaktorer, kan optimere udbyttet af et eksternt læringsmiljø. Vi ønsker at skabe indtryk, som via en æstetisk læreproces kan inspirere de unge, til at skabe deres eget udtryk. På den måde arbejder de unge med sig selv, med fotografiet som udtryksform. Målet er at opleve og lære noget om sig selv.

Målgruppe

Målgruppen er 7 klasse på en specialskole, hvor eleverne har svært ved at rumme faglige og sociale krav. De er normalt begavede, har indlæringsvanskeligheder og er udfordret i traditionelle læringsmiljøer.

Aktivitet

Vi tager klassens otte elever med på fotoudstilling for at danne sig et indtryk. Eleverne skal hver udvælge ét fotografi de finder interessant. Herefter samles vi og kigger på de udvalgte fotografier, der tales om hvorfor disse er interessante. Pædagogen introducerer virkemidler som vinkler, farver, skygger m.m. og i dialog med eleverne tales der om hvad det betyder for udtrykket af fotografiet.
Tilbage på skolen tales der i fællesskab om tematikker og indtryk fra fotoudstillinger. Eleverne skal derefter i par fotografere og redigere et billede som de synes repræsenterer et tema. Parrene viser deres fotografi for klassen og fortæller hvilke tanker de har gjort sig ift. virkemidler.
Den efterfølgende dag skal eleverne arbejde individuelt med at skabe deres eget udtryk, under temaet “Hvem er jeg?”. Deres opgave er nu at tage ét fotografi hver, der uden at sætte ord på, udtrykker noget om dem selv.
Til slut viser eleverne deres fotografi. Projektet evalueres med Michael Marchers evalueringsform “Social og personlig udvikling”.

Afslutning

I udviklingen af aktiviteten har vi benyttet Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel og uddybet punktet “indhold” med modellen for kollektive æstetiske læreprocesser af Austring og Sørensen. Punktet “læringsforudsætninger” er også vigtigt, da vi mener at kendskab til målgruppen og det enkelte individ, er essentiel for at aktiviteten kan udføres.
Under projektets tilblivelse har vi været optaget af at gøre det relevant for eleverne via medbestemmelse, og dermed forsøge at skabe en vej ind i deres livsverden. Ydermere har vi haft fokus på sammenhæng mellem det eksterne læringsmiljø og skolen, så der opstår transfer.

 

Emma Haahr, Thomas Brix, Susan Krøger, Stine Toft.
CPF16o-KK12
CPF16o-KK12
CPF16o-KK12
CPF16o-KK12
CPF16o-KK12
CPF16o-KK12