I forbindelse med den nye skolereform som har introduceret inklusion og længere skoledage til børnene mm., oplever vi i dagligdagen at overgangen fra skole til SFO kan være forvirrende og konfliktfyldt for børn med og uden særlige behov, det er også vores oplevelse at nogle børn har svært ved at finde ro. Derfor valgte vi at gennemføre et afslapnings forløb, som foregik en gang om ugen efter skolen, for at se om det kunne være med til at skabe et mindre forvirrende og konfliktfyldt overgang fra skolen til SFO og dermed også give børnene en muligheden for at kunne skabe indre ro.

Aktiviteten:

Vi har igennem modul H og I blevet præsenteret for forskellige digitale medier og apps. Desværre har vi ikke kunne bruge nogle af disse apps i vores case. Derfor har vi udarbejdet en state-of-the-art undersøgelse for at undersøge, om der fandtes projekter/apps der var med til at understøtte vores problemstilling, at børn kunne komme i en rolig og afslappet stemning. Vi blev inspireret af MusiCure, der ved brug af musik og video hjælper med at virke afstressende og beroligende for børnene.  

Til aktiviteten vil der blive bruge:

  • musik og film fra MusiCure (Winter in the Forest (7:03))
  • Tæpper
  • Måtter
  • Projektor
  • Ipad

Børnene tager en måtte og et tæppe, de vælger selv hvem de vil ligge ved siden af på gulvet samt om de vil ligge på maven, ryggen eller helt sidde op. Aktiviteten gå i gang, med at den voksne, i et roligt toneleje fortæller, hvordan børnene skal prøve at mærke sin krop, (næsen, bryst, mave m.m) igennem vejrtrækninger. Efterfølgende bliver der spillede musik(MusiCure). Til musikken blive der vist en film som har til formål at illustrere og underbygge musikkens stemninger. Når musikken er færdig, vil den voksne stille åbne spørgsmål til hvad børnene reflektere under aktiviteten.

 

Didaktiske overvejelser:

Vi har valgt at benytte Hiim og Hippes Didaktiske relationsmodel som er dynamisk og består af seks elementer du kan ikke ændre et af elementerne uden at det påvirker de andre.

En vigtig rammefaktor for vores aktivitet er at selve rummet som skal være med til at skabe ro og fordybelse. Pædagogen skal være opmærksom på hvilken positionering man vælger i løbet af aktiviteten.

De deltagende børn i denne aktivitet er diagnosebørn og børn med særlige behov som har svært ved at koncentrere sig i længere stillesiddende aktiviteter, samt at de kommer direkte fra en lang skole dag, derfor er det er vigtigt at sætte nogle tydelige rammer for aktivitetens indhold

Målet med aktiviteten er at børnene skal have mulighed for at finde ro gennem brugen af digitale medier (musik og video) for at skabe et afsæt i deres videre hverdag, som til tider er temmelig konfliktfyldt.

 

Litteratur:

Hiim, Hilde og Else Hippe: Læring gennem oplevelse, forståelse og handling. En studiebog i didaktik. Gyldendal 1997

Oplæg: Begreber og Teori i det Digitale arbejde – Frank Støvelbæk

MusiCure: Niels Eje

Video prod. af Inge Mulvad Eje

http://musicure.dk/category/om-musicure-6/

Foto: Source: pixabay.com

Af Knud Boserup – 131160732 , Christoffer Larsen – 131160709 og Jonas G. Bundgaard – 121160409 – CPF16b-MD11. Valgmodul: Medier og Digital kultur.