Et Godt Sted At Sove

Af Britt, Natasha, Anders & Lasse

Ved den seneste hjemløsetælling registreredes omtrent 650 af de i alt 6.635 hjemløse borgere i Danmark som gadesovere. Uden et sted at være, en sikker base der er ens egen og hvor man kan have sine ting i fred, er det vanskeligt at bekymre sig om andet end netop det. Noget af det som gadesovere beretter om, er at livet på gaden er et liv på andres præmisser – et liv i konstant bevægelse for at undgå samfundsstigmatisering.

Ideen om projekt Et Godt Sted At Sove udspringer af indtryk fra de mange gadesovere vi ser i blandt andet København. For mange udenforstående er den førstkommende tanke ofte, at det drejer sig om at få tag over hovedet og at man derfra vil kunne indgå i det øvrige samfund. Med vores indsigt i borgergruppen ved vi dog, at de fleste borgere i hjemløshed står i en langt mere kompleks og sårbar situation, der kræver helhedsindsatser. Et Godt Sted At Sove er et innovativt bud på en sådan helhedsindsats:

  • På et endnu ubebygget areal eller en ubeboet matrikel opfører vi i løbet af det første år nogle mindre huse/overnatningsmuligheder i samarbejde med de hjemløse som er blevet visiteret hertil
  • Visitationen foretages af gadeplansmedarbejdere og andre fagprofessionelle med kontakt til de hjemløse, fx personale på herberg og natvarmestuer
  • Boligerne opføres i samarbejde med en registreret socialøkonomisk virksomhed indenfor byggebranchen med den hjemløse som bygherre
  • Projektets økonomi funderes i private og offentlige fondsmidler og donationer og drives som en nonprofit- organisation
  • Den socialfaglige indsats sker ud fra hensigten om at styrke de deltagende gadesoveres muligheder for at varetage egen varig bolig
  • Projektets levetid er 3 år med option på forlængelse i yderligere 3 år, hvorefter grunden ryddes og tilbageleveres til matriklens ejer

 

Frembringelsen af projekt Et Godt Sted At Sove er sket gennem deltagelse på valgfagsmodulet Social Innovation og Entreprenørskab, hvor vi ved hjælp af empiriindsamling og processer i blandt andet idegenerering, kreativ tankegang og brugerinvolverende initiativer har fået værdifuld indsigt i forudsætningerne for udarbejdelse af et socialt projekt; en viden der efterspørges i stigende grad i takt med velfærdssamfundets nuværende udvikling.
CPF16o-SE12
CPF16o-SE12
CPF16o-SE12