Mål, rammer og materialer

Det overordnede mål er at skabe en illusion og levendegøre en fortælling, der sætter de besøgende i rollen som værende vores hovedperson(er). Målgruppen er fra fire til ti år, men alle aktiviteterne kan reguleres, så selv voksne med barnlige sjæle kan være med. Til selve vores aktivitet fastsatte vi et deltagerantal på et sted mellem syv og ti børn pr. runde, som der bliver gået. Forældrene kan deltage som observatører og støtte, hvis der er nervøse bøn. Er der plads på holdet, kan de voksne dog godt være med, men det er primært en aktivitet der er tiltænkt aldersgruppen på de fire til ti- årige børn. Materialerne som vi har brugt har været tilstedeværende inventar, altså skolens eget inventar, som for eksempel stole, sofaer og borde. Vi har ligeledes brugt kostumer, sminke og effekter i form af muslinger til pynt, skattekiste og trefork.

Vores opgave – Poseidon, Havånder og guides 

I aktiviteten introduceres vi som græske Havånder og som guider, som har til opgave at indbyde deltagerne til illusionen og sætter dem ind i en verden hvor Poseidon har mistet sin datter Musling og er utrøstelig. Som Havånd, er det vores opgave at guide børnene fra den ene post og videre til den næste, samt hjælpe og støtte undervejs. Posternes rækkefølge vi skulle igennem var først en tur til fiskerne for at finde guldmønter, derefter til havfruerne for at få styrke, for til sidst at bruge både mønterne og styrken til at besejre onde pirater.

Faglige og didaktiske overvejelser 

Da vi var meget selvstændige i denne proces, var det vigtigt for os og vores fortælling, at der var en rød tråd. Vi fik fra starten skabt fiktionskontrakten med deltagerne og vi gik ned i lærer i rolle. Vi har også gjort brug af statusspil i form af, at vi alle har spillet en aktiv rolle i vores aktivitet. Havånderne lære deltagerne hvordan man bukker og nejer for en havgud og de introduceres til Poseidon med disse bevægelser. Dette hjælper med at styrke fiktionen og gør den fysisk. Poseidons rolle spænder fra to ender af statusfeltet. Han starter i lavstatus og ender i højstatus. Det er op til Poseidon at skabe stemningen – de deltagende er helte og de er absolut nødvendige. Det er ligeledes Poseidon som skal løfte stemningen til sidst og erklære deltagerne sejrherrer. Havånderne er til for at bibeholde stemningen og guide deltagerne til de rigtige poster.

Lavet af

Nadja Warming

Katja Scholkmann

Anne-Dorthe Blak Rosenkrantz

Peter Christian Brincker

Nicklas Frederik Adelstorp

puce19-ku06d
puce19-ku06d