Vi i gruppen er inddelt i 3 forskellige specialiseringer, hvor 2 af dem er skole-fritid, en social-special og en med dagtilbud, vi har derfor valgt at vores målgruppe skal være skolefritid. Vi som gruppe har fået tildelt et sted som hedder Trampolin House, som er et uafhængigt samfundscenter i København, der giver flygtninge og asylansøgere i Danmark et sted for støtte, samfund og formål. Centeret tilbyder praktikophold og jobtræning, klasser og aktiviteter, juridisk og medicinsk rådgivning til flygtninge og asylansøgere.Vi i gruppen har taget kontakt til Trampoline House, hvor vi kom i kontakt med en der hedder tone, som er leder for centeret. Til at starte med havde vi en hel masse ideer, om hvilken aktivitet vi ville benytte os af. Men da Tone fortalte os at hun ville bruge os til demonstrationen, kom vi i gruppen med ideen om ønsketræet, som vi fandt mest brugbart. Formålet med dette ønsketræ er at synliggøre alle børns ønsker, så børnenes ønsker får en stemme til demonstrationen. Vi i gruppen har skaffet et træ, som vi har tænkt os af male grønt, da det symboliserer håbet. Herefter vil vi hver især spørge børnene, på Trampoline House, hvad deres allerstørste ønske er. Børnene får lov til at skrive sit ønske på et stykke papir, som vi vil laminere og hænge op på dette ønsketræ. Ønsketræet får lov til at stå ude på Trampoline house frem til demonstrationen, hvor de får mulighed for at bringe træet med til demonstrationen. Ideen med projektet er at børnene skal tegne en tegning og komme til udtryk med deres ønsker via deres tegninger, hvor vi herefter skriver deres ønsker ned, for at kunne præcisere, hvad deres tegninger fremstår. Aktiviteten som vi laver på seminardagen går ud på at vi inddeler de folk i grupper på 4-5 pers. Alle i gruppen får et spørgsmål hver, hvor de i fællesskab skal danne en historie sammen. Efterfølgende vil de læse historien op med musik i baggrunden. Til sidst vil disse færdiglavet historier blive hængt op på et træ som vil blive udstillet i base camp. Formålet med aktiviteten er at få det æstetiske frem ved at få det følelsesmæssige og sanselige til at komme til udtryk, både ved brug af musik og uden.

skrevet af Sandra, Osman, Medin & Delal
CPE15o-KK11