Vi har i modulet” Kulturmøde og interkulturalitet” beskæftiget os med etniske minoritetsbørn i folkeskolen, som har givet os indblik i, hvor svært arbejdet med etniske minoritetsbørn kan være.

Vi befinder os i et multietnisk og multikulturelt samfund i Danmark. De Etniske minoriteter bliver i stigende grad synlige på flere områder, og de efterlyser kulturelle, sproglige og religiøse anerkendelser. Samfundet er udviklet til et multikulturelt og multietnisk samfund, og dette medfører en anden diversitet i befolkningen i form af flere kulturelle, sproglige og etniske baggrund. Kræver det en særlig arbejdsmetode, når man arbejder med etniske minoriteter? Vi ved at etniske minoriteter i stigende grad bliver synlige på flere områder, og de efterlyser kulturelle, sproglige og religiøse anerkendelser. Etniske minoritetselever klarer sig generelt dårligere end etniske danskere i folkeskolen, mange multietniske forældre bakker ikke op om deres børns skolegang og de giver ikke den for nødende hjælp, til børnene. Problemet er især stor hos drengene, som ofte viser at de ikke respektere skolen eller dens lærer.

Vi ønsker at anvende forskellige begreber og teorier. Begreberne der særligt lægges fokus på er kategorisering, stigmatisering, stereotypisering og kulturopfattelser. Individer, der udsættes for stigmatisering af samfundet har forringende muligheder for at opnå anerkendelse pga. samfundets forudindtagede mening om at disse individer besidder negative egenskaber. Det er ikke usædvanligt at mennesker kategoriserer hinanden i forhold til parametre som sociale derved mister muligheden for at føle sig ligeværdig og betydningsfuld i forhold til andre individer og dennes omgivelser. I sig selv er kategoriseringen ikke negativ, men kan blive det, hvis individer stigmatiseres som følge af den. Derfor er det vigtigt at påpege, hvornår en kategorisering udvikler sig negativt og hæmmer muligheden for anerkendelse mellem mennesker. I værste tilfælde kan stigmatiseringen resultere i en ekskludering af det enkelte individ, dette skal vi som professionelle undgå.

Til seminariedagen ønsker vi at lave en aktivitet, som handler om at se de ting, vi har til fælles. Selvom vi ser forskellige ud, så kan vi have en masse ting til fælles. Mange har en tendens til at sætte andre i bås udfra deres udseende, eller ved at tænke ”der er os” og ” der er dem”.

 

Rüstü Yilmaz & Mohammed Al-Shantaf
CPE15o-KI11
CPE15o-KI11