Hvad er målet med jeres aktivitet/proces/tiltag:

Målet er at stimulere børnenes samarbejde, kroppen og deres legestemning. Dette opnås her igennem bevægelsesfortællingen, hvor de løber til hver post og gennemføre eventyret som de deltager aktivt i.

Hvem er målgruppe/aldersgruppe:

Målgruppen er børn i alderen 3-5 år.

Hvilket deltagerantal (Hvor mange egner aktiviteten sig til?)

Aktiviteten kan tilpasses til 3-5 års børnehavebørn, vores aktivitet kan udføres til flere gruppebørn og man kan indføre flere karakter ind i eventyret for at udvide aktiviteten til en større gruppe.

Fysiske rammer og materialer (Er der specielle krav til de fysiske rammer og materialer?)

Vores aktivitet kræver at børnene skal have plads til at bevæge sig frit udendørs på legepladsen, da aktiviteten har en skattejagt proces, hvor børnene skal løbe rundt og finde de forskellige poster ude på legepladsen. Legepladsen giver derudover også børnene mulighed for at blive til en slags forhindringsbane. Når børn i bevægelsesfortælling lever sig ind i rollen som løbende hest eller kravlende tiger, eller når de forhandler om indhold i handlingen, enten kropsligt eller verbalt, så er det tydelige tegn på det, som teoretikeren Wenger kalder en fuld deltagerposition.
Området passer godt ind hvis vi havde udvidet vores aktivitet undervejs og havde taget flere børn med ind i skattejagten/ eventyret. Før vores bevægelsesfortællingen blev sat i gang placerede vi børnene ved en bænk og fremviste vi de selvskabte redskaber undervejs, mens vi fortalte børnene om eventyret. Vi studerende havde lavet karakterende – prins, prinsesse og trold hoveder, drage og de magiskesværd som vi havde lavet af genbrugspap. Dette vækkede en stor interesse hos børnene, og der blev stillet en masse spørgsmål omkring vores selvopfindende materialer.

Materialeliste:
• Saks
• Karton
• Genbrugspap
• Tegneartikler (oliekridt, maling og pastelfarver)
• Limpistol
• Garn
• Pels
• Pinde
• knapper

Indhold
Beskriv udførligt, hvad der sker i aktiviteten/processen/tiltaget:

Til bevægelsesaktiviteten tilpasses ca. 4 voksne, hvor de hver især skal stå ved de forskellige poster, som er prins, prinsessen, dragen og trolden. Der startes med at en agerer fortæller eventyret som handler om en prins og prinsesse som bor i et stort slot med lys og farver. En dag dukker en ond trold op som er jaloux og stjæler solen, og der bliver mørkt over hele landet og alle mennesker falder i en dyb søvn. Alle undtagen prins og prinsessen. Derefter beslutter de to sig om at finde og bekæmpe trolden, og tage solen tilbage. De drager ud på eventyret og møder en drage undervejs. Dragen her er meget sur og tørstig. Prinsen og prinsessen giver ham en kande vand, hvor dragen giver dem fakler til mørket og herefter vejleder dem videre til trolden. På vejen finder de to magiske sværd som de kan dræbe trolden med. De når hen til trolden og hugger hans store øre af og han dør. De vinder solen tilbage igen og drager hjemad.
Undervejs denne fortælling, så præsenterer vi de forskellige redskaber til børnene som vi har med. Redskaberne består af den mørke og det lyse slot, dragen og dens grotte, magiske sværd, vandkanden og de 3 karakters hoveder som børnene skal bruge når bevægelsesaktiviteten bliver sat i gang. Herefter fortæller vi børnene at de nu skal de være prins og prinsesse og tage ud for at finde solen og bekæmpe trolden
Vi 4 studerende havde hver vores post. I den første post står to af os studerende som er prins og prinsesseposten. Her skal vi vejlede børnene til at de skal klæde ud som prins og prinsesse. De andre to studerende står klar ved drage posten og ved trold posten. Efter børnene er klædt ud, går de begge studerende som stod ved posten med for at navigere dem frem til den næste post. Her kommer de til dragen hvor de giver den en vandkande så de kan få den i ro. De får to hjemmelavet fakler og bliver vejledt videre til den onde trold. Børnene løber rundt for at finde frem til troldens slot. Når de finder trolden og hans slot, så hugger de ører af trolden, og tager solen tilbage.
Vi evaluerede til sidst, ved at spørge børnene om hvad de synes om eventyret og aktiviteten.

Formuler kort jeres faglige og didaktiske overvejelser:

Vores faglige didaktiske overvejelser har inkluderet børnenes motoriske færdigheder vores fysiske aktivitet. Udover dette har vi taget udgangspunkt i deres stimulering på baggrund af deres kreativ tænkning gennem aktiviteten med en interaktiv eventyrs-fortælling.
I vores didaktiske overvejelser haft fokus på en fysisk og holistisk læringsoplevelse gennem en tilgang som krævede bevægelse og leg samt narrativt engagement. Og denne tilgang indebar social- og individuel udvikling.

Zeinab, Savera og Elijana

Litteraturlisten

Sønnichsen, L. H. (2019) Legens magi. Akademisk forlag.

puce21-ku08
puce21-ku08
puce21-ku08
puce21-ku08
puce21-ku08
puce21-ku08