Mål og rammer

 • Hvad er målet med jeres aktivitet/proces/tiltag:
  – Målet med aktiviteten er, at børnene oplever eventyr på en mere sanselig måde ved at kroppen bliver indblandet i fortællingen og at børnene bagefter bliver inspireret til at fortælle og reflektere over et udvalgt tema på en filosofisk måde.
 • Hvem er målgruppe/aldersgruppe:
  – Målgruppen er de største børnehavebørn på ca. 5-6 år.
 • Hvilket deltagerantal (Hvor mange egner aktiviteten sig til):
  – Aktiviteten egner sig til omkring 10-12 deltagere.
 • Fysiske rammer og materialer (Er der specielle krav til de fysiske rammer og materialer?):
  – De fysiske rammer forudsætter plads til at man kan sidde ned, gerne på gulvet og evt. på tæpper/måtter. Derudover er det vigtigt at man kan se personen der fortæller og viser bevægelserne, samt at alle kan se hinanden i den filosofiske samtale.
  Derudover kan man evt. benytte en terning til den filosofiske samtale.

Forløbet

Aktiviteten kan tage udgangspunkt i alle eventyr. Vi har valgt at starte med at fortælle historien Hans og Grete, samtidig med at børnene giver hinanden massage ved brug af håndbevægelser, der passer til historien.
Børnene sidder to og to sammen, hvor den ene sidder bagved den anden. Der er to voksne, der sidder på samme måde og viser håndbevægelserne.
Eksempelvis;
– Når Hans og Grete går i skoven (flade hænder skiftevis på ryggen)
– Når Hans ligger små brødkrummer ud (prikke med fingrene på ryggen)
– Når de spiser pandekager fra Heksens hus (flade cirkler på ryggen)
Selve bevægelser kan man selv finde på, alt efter hvad man synes kunne passe ind i historien.

Midt i historien bytter børnene, så det er den bagerste, der nu sidder forrest og får massage. 

Herefter har vi valgt at føre en filosofisk samtale med børnene.
Ud fra historien om Hans og Grete har vi valgt temaet familie. Vi har lavet nogle åbne spørgsmål på forhånd, men stiller også nye spørgsmål undervejs i samtalen, som vi kommer i tanke om. Her hører vi børnenes tanker omkring familie, og det handler ikke om at komme frem til “det rigtige svar”, men at udforske temaet og historien der blev fortalt. 

Eksempelvis: 

– Hvad vil det sige at være en familie?

– Hvilke opgaver har en mor og en far?

– Hvem bestemmer, hvornår man er en familie? Osv.

Vi har valgt at styre samtalen ud fra håndsoprækning, men den kan også med fordel styres ved, at hver deltager får et tal, og at talerækken derefter bestemmes ud fra slag fra en terning, for at så mange som muligt kommer til orde.

Lydklippet er et uddrag fra den filosofiske samtale, vi havde med børnene. 

Faglige og didaktiske overvejelser

Ved at børnene mærker historien på deres krop, giver det deltagerne en multimodal oplevelse, som giver et godt grundlag for æstetisk læring (Fredens. 2018).

Ved at give en kammerat massage bliver børnene medfortællere af historien og historien trænger helt ind i kroppen (Jahn, 2019).
Via den filosofiske samtale introduceres børnene til kreativ tænkning over abstrakte fænomener eller metaforer, og den logisk-argumenterende metode i en samtale. På den måde bliver børnene bevidste om, at deres individuelle meninger er repræsentative, samtidig med at fænomenerne kan forstås på flere måder (Calvert, 2007-2011).

Litteratur:
Fredens, Kjeld (2018) Læring med kroppen forrest

Jahn, Anette (2019) Eventyrmassage

Calvert, Kristina (2007-2011) Creative philosophizing with children

 

Sune Pedersen paed200599
Marie-Louse Steenberg paed200058
Tilde Gaardboe 101153077
Laura Ljungdahl paed200432
pucf20-ku06d
pucf20-ku06d
pucf20-ku06d