Vi oplever, at musik i Danmark i en større grad er blevet noget man vælger til og ikke er en naturlig del af hverdagen. Dette ses både i daginstitutioner, hvor pædagoger vælger, hvornår der skal tages instrumenter frem og i folkeskolen, hvor det i de større klasser oftest er blevet et valgfag. I og med at adgangen til musik er blevet formindsket, ser vi her en problematik, da vi nu ved, hvor vigtig musik er for børns læring. Musik som kreativ udtryksform er blandt andet et godt bud på, hvordan man kan igangsætte æstetiske læreprocesser i dagtilbud. Musik kan inddrages i samtlige læreplanstemaer, og det kan derudover have en masse gode egenskaber f.eks. egen læring og selvindsigt i forhold til at udtrykke sig æstetisk.

Vores gruppe er sammensat af to studerende med meget forskellige kompetencer inden for udøvelse af musik og kendskab til musikteori. Pernille spillede på blokfløjte i flere år og gik på musiklinjen i gymnasiet, hvorimod Heidi ikke havde viden om musikteori eller erfaring med at spille musik. Det har Heidis far til gengæld, men det har været svært for ham at få formidlet det videre. Vi reflekterer over, hvor vigtigt det er, at pædagogen ud over at skulle have blik for børns kreative egenskaber og kan videreudvikle på deres lyst til at udfolde sig kreativt, også skal være i stand til at formidle musikken videre til målgruppen.

Det er også vigtigt, at man har reflekteret over, hvad formålet med sin pædagogiske aktivitet skal være. Skal det dreje sig om material dannelse, formal dannelse, eller en sammensmeltning af begge, kategorial dannelse? Man må også tage højde for, at børn deltager med forskellige forudsætninger og derfor have øje for børnenes eget perspektiv på musikken. I praksis har vi erfaret, hvordan børn via musikken har kunnet omdanne indtryk til æstetiske udtryk. Dog oplever vi en barriere hos mange pædagoger, når der skal startes musikaktiviteter. Vi vil derfor gerne bringe en større afslappethed omkring musikudøvelse ud i institutionerne. Det kræver, at pædagogerne tør kaste sig ud i noget, de måske ikke er stærke i, samt en enighed i personalegruppen om at støtte hinanden i det. Det bør være et fælles projekt, så man kan reflektere i fællesskab og træde ind i eventuelt sygefravær eller andet.

På seminardagen vil vi vise hvordan man, selv med få kompetencer, kan bringe musikken ud i institutionerne som en del af lærerplanstemaerne og hverdagen.

Pernille Nejbjerg og Heidi Herreborg-Olsen
CPE15o-KU18M
CPE15o-KU18M