Mål og rammer: “Fælles Skaberne” går ud i boligområder, hvor mange sidder i hver deres lejlighed og hvor nogle savner selskab.

Her vil vi være med til at skabe fællesskaber, ved at gøre borgerne i boligområdet til medskabere af disse.

Vi laver chili con carne og inviterer alle beboere til en fællesspisning som skal være  startskuddet til, at folk i boligområdet finder frem til fælles interesser.

Ved at skabe struktur for beboerne til at finde fælles interesser gør vi beboerne til medskabere af egne interessefællesskaber, som kan foregå i fælleslokalet eller på udendørs arealerne.

Igennem nye fælles tiltag, er det vores mål, at skabe nye adfærdsmønstre hos beboerne, der fremmer fællesskabet og gør det normativt at opsøge dette, frem for isolation i egen lejlighed.

Rammer: Målgruppen er indsnævret til at være folk som bor i det boligområde vi har udvalgt i projektet. De fysiske rammer er områdets faciliteter, såsom fælleslokalet og udendørsområdet. Økonomisk er der gennem bestyrelsen i boligforeningen, afsat midler til indkøb af råvarer, til at lave en fællesspisning. Deltagerantal afhænger af, hvor mange der ønsker at deltage til fællesspisningen, men alle som bor i området er velkommen. 

 

 

 

 

Fælleslokalet i projektets boligområde

Indhold 

Når du kommer til vores oplæg er du inviteret ind i “fælleslokalet” og sammen med de andre “beboere” bliver du medskaber af interessefællesskaber i en workshop. 

På forskellige borde i lokalet vil der blive givet nogle   overordnet emner, hvor deltagerne skal deltage i et givent emnes diskussioner, med henblik på, hvad de selv synes kunne være interessant at lave i deres boligområde. Efter diskussionen, vil vi gerne høre, hvilke overvejelser grupperne har gjort sig ved diskussionerne.

Faglige og didaktiske overvejelser: Vores projekt retter sig mod netværksskabelse i lokalsamfundet. Hvorfor processen for vores projekt, i et systemteoretisk perspektiv går fra et fokus på det sekundære (det enkelte individ) til det primære (relationerne og fællesskabet). Vi som forandringsagenter vil i samarbejde med beboerne være med til at skabe nye udviklende relationer. 

En af overvejelserne ved projektet har været, at gå fra tanke til handling. Vores tese  har været, at fællesskaber rundt omkring i almen boligblokke er begrænset – vi kender ikke vores naboer. Et godt stabilt fællesskab kan støtte op om både sociale relationer og trivsel. For at tage de nødvendige skridt har foretagsomhedens didaktik, herunder skubmodellen været en overvejelse i forhold til projektet.

En af de inspirationskilder vi har haft, har været feltbesøg på STPLN (billede) Her kom det frem, at de havde erfaret, at de vedblivende fællesskaber omkring interesser kom bedst ved, at medarbejderne som arbejdede der, holdt sig i baggrunden og lod folk selv tage styringen ud fra hvad de selv interesserede sig for.

STPLN værksted

 

PUCE20-SE01Vicki Aakjær Borre, Zarina Møller, Asger Jørgensen og Cristina Galan

puce20-se01
puce20-se01
puce20-se01
puce20-se01
puce20-se01
puce20-se01
puce20-se01
puce20-se01