Mål og rammer
Hvad er målet med jeres aktivitet/proces/tiltag
Vores mål med aktivitet er bl.a. at få børnene til, at forsøge at lære dem de forskellige teknikker hvorpå der kan males, og fortælle dem om primær-, sekundær-, komplementærfarver og nuancer. Derudover vil vi også gerne vise børnene en anderledes måde at male et fællesmaleri på, som fungerer ligesom et puslespil.

Hvem er målgruppe/aldersgruppe
Nu hvor vi har skole og fritid som specialisering, kommer vores målgruppe til at være børn som går i SFO. Primært er det børn i aldersgruppen 5 – 11 års alderen som går i SFO. Vi har dog valgt at vi gerne vil have en mere specifik målgruppe, og derfor har vi valgt at have fokus på børn fra 2. klasse.

Hvilket deltagerantal (Hvor mange egner aktiviteten sig til)
I forhold til hvor mange børne der skal deltage i aktiviteten, var vores tanker at der maks. skulle være 8 børn. Nu hvor børne skal lave et fællesmaleri, mener vi derfor, at der ikke skal være for mange børn, da det er noget vi kan nå, at have færdig på de tre til fire dage vi har til at udfører aktiviteten ude i praksis. Derudover mener vi også, at vi kan få tættere relation til børnene og være mere behjælpelig med 8 børn. Vi har tænkt os at have forskellige funktioner/roller os voksne, bl.a. observator, en der skriver ned og en der hjælper.

Fysiske rammer og materialer
Vores aktivitet vil forekomme indenfor, da det vil give bedst mening i forhold til de materialer, som vi skal bruge undervejs i aktiviteten. Aktiviteten går også ud på, at der skal males et fællesbillede ud af små lærreder, så derfor skal børne også have nem adgang til akrylmaling i forskellige farver, vand og de nødvendige pensler.
Det rum aktiviteten kommer til at foregå i, vil være SFO’ens krea-rum da det også der alle materialerne befinder sig.

Indhold
Beskriv udførligt, hvad der sker i aktiviteten/processen/tiltaget
Vores aktivitet går ud på at de 8 børne vi har med, skal lave et fælles maleri. Vi vil først starte med en gennemgang af primær-, sekundær-, komplementærfarver og nuancer. Børnene får lov til at lave deres eget farvehjul, som de kan bruge som hjælpemiddel undervejs i processen. Derefter vil vi vise de forskellige teknikker man kan male på. Efterfølgende vil der være en gennemgang af kompositionerne af det udvalgte billede, som på forhånd er delt op ved hjælp af gitter-metoden. Derefter skal børnene tegne billedet over på deres individuelle lærred. Når de har tegnet billedet op, skal det males med de farver der passer til det originale billede, her vil de kun få farverne blå, rød, gul, sort og hvid udleveret. Når børnene har malet færdigt, skal vi i fællesskab hænge børnenes maleri op, så deres forældre kan se, hvad de har været med til at lave, samt også hvad de bruger deres SFO-tid på.

Formuler kort jeres faglige og didaktiske overvejelser
Vores didaktiske overvejelser er, at vi vil gør brug af Hiim og Hippes model, da den er mere dybgående og da vi også gerne vil have børnenes læringsforudsætninger med. Herunder vil vil vi efter endt aktivitet evaluere sammen med børnene, her vil vi spørge ind til hvad de har lært og hvad de synes kunne være anderledes mm.
Vores faglige overvejelser er at forsøge at bruge Berit Baes anerkendende tilgang til den pædagogiske læringsproces. Derudover vil bruge vores faglige erfaring fra vores bog ‘Plant et værksted’ Kapitel 14, omkring billedsproglige udvikling.

Af Luisa Pedersen, Sara Bagheri Parvin og Mette Knoth-Nielsen


pucf20-ku04v