Aktivitet

Vi vil eksperimentere med, hvordan musikken kan bidrage til at lave et fællesskab. Da fællesskab er en vigtig for vores trivsel i hverdagen, børn som unge, unge som voksne. Derfor vi vil sammen med jer starte vores helt eget kor. Vi vil selv spille på instrumenter, samt lede og dirigere gruppen/koret. Vi har forberedt nogle fede sange, som I kender, og som vi håber I vil være med til at give den gas med at synge, det er:

 

  • “Jolene” –  Er opvarmningssang, for at få jer i det rette gear. 
  • “Hit the Road Jack” – Vi opdeler gruppen i to stemmer, som laver en form for “call and response”- Derudover vil vi der være en 2. stemme over verset og klap på 2. og 4. slaget. 

 

Rammer og forudsætninger 

  • Jeres dejlige sangstemmer
  • Et stort fedt musiklokale 
  • Instrumenter (klaver, guitar, bas, tamburin)  
  • Jeres hænder til at klappe 
  • To fede sange 

 

Teori 

Vi er i vores gruppe inspireret af Smalls begreb musicering:

 “At musicere er at tage del, uafhængigt af evner, i en musikalsk aktivitet, uanset om det er ved at lytte, tage del i prøverne, og være udøvende, ved at fremskaffe materiale (også kaldet komposition), eller ved at danse.” (Small, 1998, s. 9, i Bonde, 2009, s. 184).

At musicere er altså en social praksisform hvor mennesker bruger musikalske virkemidler til at skabe relationer, og dermed producerer en ny virkelighed. Musicering er med til at skabe samhørighed og forståelse i grupper, samt skabe værdier og en identitet (Bonde 2009, s. 172). 

 

Musikken er med til fremme sundhed og livskvalitet, og det har vi lagt stor vægt på i dette forløb. Musik kan være med til at det enkelte individ får en aktiv rolle i at være del af noget større, og på den måde engagere sig i den pågældende musikalske aktivitet (Bonde 2009, s. 185). 

 

Vi håber at vi igennem vores korsession får skabt en form for relation til folk vi kender, og til folk vi ikke kendte før. 

 

De bedste sangstemmehilsner fra gruppe ku02m-grp7 –  Lene, Luca, Frederik og Namita

 

Litteraturliste 

Bonde 2009. Musik som middel til kommunikation og samhandling, kapitel 9 i Musik og menneske – introduktion til musikpsykologi”

puce17-ku02m
puce17-ku02m
puce17-ku02m
puce17-ku02m