Fællesskab via fællessang

 


Mål:

Vi har tænkt os at spille og synge, en fællessang. Målet med vores aktivitet er at skabe en fællesskabsfølelse i rummet. Vi vil også opnå en opmærksomhed fra de tilhørende personer der er i rummet. Processen går bla ud på at skulle finde en sang der er passende til det niveau de deltagende er i. Dette skal også være en sang man som musikstuderende kan spille, så vi får musikken med via instrumenter. Til aktiviteten bruger vi instrumenter og arbejder ud fra ”mesterlærer metoden”. Denne metode kan man bruge når man skal lærer nogle andre, i den her situation vores medstuderende, en sang eller melodi som man i forvejen kan. Vi arbejder ud fra at spille et vers for dem selv først, hvor de får lov til at høre os, hvorefter de kan tilkoble sig bagefter. Denne metode bruger vi til at de kan lære teksten samt melodien, via os.

Målgruppe og deltagende
Målgruppen i den her aktivitet er vores medstuderende, men fællessang kan bruges til alle aldre, målgrupper og sammenhænge. Her er det vores medstuderende vi skal lave fællessang med, og derfor har vi valgt sangen “Halleluja” da de fleste unge kender sangen. Til fællessang mener vi at man minimum skal være 5 personer, før at det kan skabe en fællesskabsfølelse i rummet.
Her bliver vi 10+ mennesker hvis alle kommer, når det kommer til fællessang, er jo flere jo bedre. Dette kan både være mht. til lyden, altså stemmerne, men også stemningen der kommer i rummet, når man starter, og er i gang, med en fællessang.

Rammer:
Normalt til fællessang, er rummet og materialerne lige meget, da det handler om at skabe en følelse af sammenspil og fællesskab. Men i vores aktivitet kræver det at vi har et klaver, trommer og en guitar, da det er de materielle ting vi bruger i fællessangen. Derudover kan en mikrofon også være relevant, hvis man bruger elektriske instrumenter, så stemmerne ikke bliver overdøvet.

Aktivitets Processen.
Vores medstuderende kommer ind i lokalet. Vi som gruppe præsenterer her den udvalgte sang vi vil spille og synge med dem, i dette tilfælde er det “Halleluja”. Herefter får vi teksten op på en skærm så alle kan følge med. Vi, som gruppe, starter med at synge/spille første vers af sangen, så de medstuderende kan være med på melodien og teksten. Bagefter spiller vi, allesammen, altså inklusiv de medstuderende, sangen igennem. Vi får instrumenter med, og de medstuderende synger sammen med os. Vi spiller hele sangen igennem en gang.

Didaktisk og faglig overvejelse.

Vores faglige overvejelser består blandt andet af hvilken niveau, vi skal lægge for dagen, hvor mange vers kan vi nå at lære de tilhørende, og om vi skal spille sangen først eller om vi skal lære dem teksten først. Derudover, overvejer vi om at teksten skal printes ud eller om den skal stå på en skærm. Vi vil også skabe et fælles tredje overfor de andre studerende, der ved aktiv deltagelse får noget tilfælles med hinanden, og det kan derfor være nemmere at fange deres opmærksomhed, men vigtigst vil det skabe en fællesskabsfølelse.

Nicoline Maigaard, Xander Grønne, Andreas Janholm, Rim Haile

 

 

puce19-ku02m
puce19-ku02m
puce19-ku02m