Forløbet

Vi vil til seminardagen spille og lege med to sange. Vi starter med at synge en “goddag sang”, denne sang har til formål at få præsenteret gruppens medlemmer gennem en navnerunde. Men også at give gruppen lov til at mærke forskellige instrumenter på en legende måde.

Vi sætter os i en rundkreds, hvor vi har et antal instrumenter placeret i midten af cirklen, undervejs i sangen vil vi lave fagter, som passer til specifikke linjer. Sidst i sangen får den person, hvis navn vi lige har sunget om, mulighed for at spille på et selvvalgt instrument, mens musikken fortsætter. Når sangen slutter fortsætter turen til den næste.

 

Goddag sangen

Akkorder: |D|A D|

Godmorgen ________                                          (vinker til den gældende person)

Så er du her igen

Hvad vil du spille på                                                   (laver luft instrumenter)

Vælg et instrument

Du har valgt en/et ________

Så spiller vi på den/det

Lalalalalalala (instrumentets lyd)         (Spiller det luft instrument som barne har valgt)

Så har du spillet

Nu er det den næstes tur.

 

Næste sang er om dyr, og har fokus på improvisation og sangskrivning. Vi har på forhånd skrevet en sang, og lavet en skabelon for hvordan du skriver et vers der passer ind vores sang. Efter en præsentation af vores sang vil vi opdele gruppen i mindre grupper, som får lov at opdigte et vers til sangen. Da vi denne dag har med voksne at gøre, vil der være mulighed for at lære at spille sangen på et akkordinstrument, mens der vil også være rig mulighed for at synge sit vers for de andre grupper.

 

Skabelon for dyresangen:

1.linje: Et dyr med et navn, og så en by/land/fantasi-sted dyret kommer fra.

2.Linje: Her skrives om hvilket instrument der bliver spillet på

3.linje: Dyret gør noget med sit instrument, som ud

4.linje: Denne linje handler om en konsekvens der kommer ud af det, der sker i linje.3. denne linje må også gerne slutte på noget der rimer på linje.3.

 

Eksempel på dyre sangen:

Akkorder😐 A7 | E | E | A7 | A7 | D | A7 | E| A7 |

Elefanten Elvis fra Emdrup
spiller så flot på sin trompet

Når han trutter slår de andre prutter

Og det sætter gang i vores futter

 

Kalven Calle fra Carlsberg

kan li at spille på koklok’

når han spiller højt på den

kan den høres hele vejen hjem

 

Vores faglige og didaktiske overvejelser.

Vi har i den seneste tid i skolen, arbejdet meget med at skrive og komponere vores egne sange og derigennem er vi blevet klogere på at man ikke nødvendigvis skal have mange års erfaring inden for området, for rent faktisk at kunne lave en sang fra bunden af. Den oplevelse vil vi gerne dele med jer andre der deltager til seminardagen.

Vi har under planlægningen af vores aktivitet valgt at inddrage R. Keith Sawyers teori om “tre regler for improvisation”. netop hans teori om “regler for improvisation” Synes vi er et rigtig vigtigt redskab til at huske at være åben, og for at skabe sund improvisation i gruppearbejdet, som vi vil udsætte vores medstuderende for.

  1. “Yes, and…”,
  2. “Don’t Write the Script in Your Head”
  3. “Listen to the Group Mind”

 

SMTTE-modellen

Vi har valgt at benyttet SMTTE modellen, da den er et godt didaktisk redskab for at illustrere planlægningen af vores forløb med aktiviteten.

Vores aktivitet er tiltænkt børnehavebørn, men da vi skal fremvise den til seminardagen for andre voksne har vi valgt at øget sværhedsgraden lidt, som vi har nævnt tidliger.

Sammenhæng

Vores specifikke version er tiltænkt målgruppen børnehave 3-5 år. Vi har valgt at aktiviteten skal foregå som en form for morgensamling for en hel stue så ca. 20 børn og 3 pædagoger og/eller medhjælper, men aktiviteten kan nemt tilpasses hvis der er behov for dette.. Aktiviteten kan foregå mange steder hvor der er plads til at sidde i rundkreds, og hvor man ikke føler sig klemt. samt at der ikke kommer for mange forstyrrelser udefra. Til aktiviteten skal man om muligt bruge en divers gruppe instrumenter (ukulele, guitar, rasleæg, mm.) Ellers kan man gøre som man gør i den alment kendte fødselsdagssang og imiterer instrumenter med egne kroppe.

Baggrunden for vores aktivitet er at, vi i godmorgen sangen gerne vil skabe et fællesskab hvor vi alle ser hinanden, samt at vi giver børnene en mulighed for at prøve at spille på nogle instrumenter.  I dyresangen lægger vi vægt på at kunne gribe børnenes ideer til hvilke dyr der ellers kunne være med i et nyt vers.

Mål

Vores mål er at vi gerne vil opnå at forme et fællesskab opbygget omkring sang og musik, med fokus på kobling mellem dyr og instrumenter igennem improvisatorisk sang og musik med sange vi selv har lavet.

Tegn

De tegn vi håber på at se, er at alle børn får lyst til at deltage og turde at have fokusset på sig. Men der skal selvfølgelig være plads til at kunne sige nej eller kun have lyst til at sige sit navn, da vi alle har vores egen deltagelsesstrategi.

Vi vil også gerne se børn der for en større forståelse for at være en del af et fællesskab, at kunne vente på tur og respektere de andre børns ideer.

Nysgerrighed er også et tegn vi gerne vil se, i form af at de bliver nysgerrig på for eksempel hvordan de forskellige instrumenter lyder eller hvad det egentlig er for nogle dyr vi synger om.

Så alt i alt vil vi gerne se nogen børn der er i gang med at udvikle deres dannelse.

Tiltag

 De tiltag vi vil gøre for at opnå målet vil være at vi er godt forberedte, har fundet instrumenterne frem, stemt vores egne instrumenter, evt. sat måtter ud til en rundkreds og have styr på selve forløbet af aktiviteten.

Som pædagog er det også vigtigt at vi inddrager os selv i aktiviteten og selv er deltagende, da vi skal være gode rollemodeller for børnene. Da vi har valgt at lave det som en morgensamlings aktivitet som skal gentages hver morgen, synes vi at der er vigtigt at børnene synes det er sjovt og spændende at være med

Evaluering

Når vi skal evaluere på vores aktivitet, vil vi gå ind og se på om børnene var deltagende og hvordan var de deltagende, syntes de at det var sjovt, forstod de hvad de skulle og fik de noget ud af det. Vi vil også se på om vi som pædagoger kunne havde gjort noget anderledes, samt kigge på hvad der fungerede og om der er noget der skal tilrettes til næste gang.

Man kunne også havde filmet/tage billeder under aktiviteten, for at man så kunne tage den frem og se flere gange og derefter evaluere om der var noget vi ikke lagde mærke til under processen som man så også kunne ændre eller bibeholde hvis det bare fungerede rigtig godt.

 

Gruppens navn: Ku01m_grp3

Gruppemedlemmer: Amalie Sartow Mols, Anders Pedersen, Louise Hallengreen Iversen og Nathalie Rie Craner.
puce19-ku01m
puce19-ku01m