Fællestryk i børnehaven

Målgruppe 4-6 år, de store i børnehave

deltagere: 8-10 deltagere.

fysiske rammer:Vi kommer til at benytte os af udendørsarealet på legepladsen til indsamling af materialer. Det kunne være blade i forskellige former og størrelser eller noget legetøj de er interesseret i og har mod på at prøve at tegne på polystyren. Derudover kommer vi til at benytte institutionens maling, pensler, karton og muligvis andre materialer som børnene synes er interessante.

Selve maling og tryk aktiviteten kommer til at foregå i institutionens krea-rum, som er et roligt rum, hvor man kan lukke døren og undgå forstyrrelse og larm.

Udførelsen: Vi kommer til at brede denne aktivitet ud på to-tre dage. den første dag bruger vi på at gå ud på legepladsen med børnene, her finder vi nogle materialer vi kan benytte til at lave tryk med. Når vi kommer ind lægger vi alle de materialer vi har fundet på legepladsen i fællesskab til tørre. Derefter får de hver især et hvidt stykke karton i A3-størrelse, den første sætter et stykke tape på hvor de har lyst, herefter giver de kartonen videre til personen ved siden af denne personer maler den ene del af papiret sort. Herefter laver man et mønster med en ispind og som det sidste laves der et mønster med en gaffel.

 

De næste dage skal vi lave aktiviteten omkring de fælles produkter. Til start får alle børn et stykke polystyren, her skal de lave deres hånd i materialet, for at få en fornemmelse af hvordan polystyrenen opfører sig. Her laver de efterfølgende et tryk, som de kan beholde, eftersom at vi tager deres fælles tryk produkter med os. Vi deler efterfølgende børnene ind i to grupper på ca. fire til fem i hver gruppe. Alle børnene vælger 3 materialer som vi har været ude og finde dagen før. Herefter skal de tegne det over på polystyren og klippe det ud.

Alle får derefter et af de malede kartoner vi lavede i går, her forklarer vi at det ikke kun er deres, men at det skal gives videre og er fælles. Hvert barn får tildelt en lille bøtte med maling, alle i gruppen får hver deres farve som kun de må benytte gennem aktiviteten. På det første stykke papir skal de lave et tryk med et af deres polystyren billeder, herefter gives papiret videre til sidemanden til venstre og man modtager papiret fra side manden til højre. Sådan fortsætter vi til børnene har lavet alle deres tryk og sat deres præg på det fælles maleri.

 

Didaktiske overvejelser:

Vores overvejelser omkring aktiviteten er, at det er en aktivitet hvor børnene skal samarbejde omkring hele processen og skabe noget sammen. De skal alle deltage aktivt i at få samlet materialer til de tryk vi skal lave i fællesskab. Vi vil samle materialer i naturen, og snakke med børnene om, hvordan man kan bruge naturen til noget kreativt. Børnene skal være med i hele processen, samt være med til at planlægge den måde, at de vælger materialer. De vil få indflydelse på hvilke farver de skal male/lave tryk med. Børnene har på forhånd arbejdet meget med maling, hvilket også er en af årsagerne til at vi vælger at bruge maling. Maling er noget som børnene er bekendte med og vi forestiller os at det kan være en tryghed for dem, når vi nu medbringer nogle nye elementer.

Aktiviteten kommer til at foregå i institutionen, så børnene vil være i vante omgivelser.

Vi har valgt et bestemt lokale i institutionen. Lokalet er valgt på baggrund af, at vi vil give børnene de bedste forudsætninger for at få ro til aktiviteten. Et lokale hvor vi kan være uden forstyrrelser udefra.

Go fornøjelse

Natasja, Alexandra, Marie-Louise og Kathrine
puce19-ku04v
puce19-ku04v