Faglig Stafet

Denne aktivitet har sit hovedfokus i samarbejdet mellem lærere og pædagoger i skoleregi. Formålet er at kombinere de to faggruppers kompetencer og dermed skabe en ny ramme for læring.

Legen går i sin enkelthed ud på at to eller flere hold skal løbe stafet hen til en bunke spørgsmål i forskellige kategorier. Vejen derned er fyldt med forskellige forhindringer som børnene skal igennem. Når de har klaret forhindringerne og trukket et spørgsmål, løber de tilbage til gruppen hvor spørgsmålet besvares i fællesskab. Derefter løber den næste afsted. Når enten tiden eller spørgsmålene er sluppet op, stopper legen og et vinderhold findes.

Konkurrenceelementet kan tages ud af aktiviteten hvis man bedømmer at børnegruppen har bedre af at arbejde sammen fremfor at konkurrere.

Ved at inddrage denne leg som en del af undervisningen får man bevægelse ind i hverdagen uden at tage noget fra den faglige læring. Yderligere vil dette være en anderledes måde at gå til undervisningen på og dermed vil man kunne ramme de børn som ikke trives i den stillesiddende undervisning.

Legen kan justeres i forhold til fysiske forhindringer, sværhedsgraden af de faglige spørgsmål og konkurrenceelementet. Hvilke justeringsmuligheder der skal trækkes på er op til de lærere og pædagoger som skal udføre den. Den enkelte børnegruppes sammensætning er afgørende for hvilke elementer der skal lægges vægt på.

Nok er dette en fysisk aktivitet som kan ses som en leg, men for os er det en måde at differentiere undervisningen på hvor de bogligt udfordrede børn har mulighed for at bruge andre kompetencer til at løse opgaver og på den måde få glæde og leg til at indgå i dagligdagen.

Da alle børn lærer forskelligt vil vi her vise at man kan tilgå den fagfaglige undervisning på flere forskellige måder. Her er vores fokus på leg og bevægelse hvorved vi mener at kunne styrke den faglige indlæring hos børnene og gøre den daglige undervisning mere varieret og spændende.
pucf17-sb04