Hej alle sammen!

Vi er en del af: puce17-ku02m Valghold: Kreative udtryksformer, musik.

Vi har valgt at lave en stille og rolig aktivitet, da vi arbejder inde for special- og socialområdet, og har dertil været ude og prøve aktiviteten af i praksis, i en børnehave med en special-stue. På denne stue er det børn med forskellige udfordringer, såsom Hunter-syndrom, ADHD og autisme. 3 ud af 4 børn har sprog.

Aktiviteten er voksenstyret, da børnene har brug for en meget struktureret hverdag og guidet vejledning. Dette er også noget man ofte støder på ude i praksis hvad enten det er børn eller voksne man arbejder med. Derfor er det også vigtigt, at vi er meget konkrete omkring, hvad der skal foregå.

Vores aktivitet er en blanding af high-arousal og low-arousal. I første omgang vil vi forsøge os med at lave en rolig ’massagetid’ med stille mindfuldness musik, hvor de voksne eller pædagogerne masserer børnene med massagebolde eller hænderne, hvis ikke man har mulighed for redskaber. Herefter viser pædagogerne fagterne til hjulene på bussen og børnene må selvfølgelig gerne synge med fra starten også.

Efter fagterne er på plads, spilles sangen igennem (en pædagog spiller eventuelt sangen på guitar), hvor både voksne og børn synger sangen og samtidig laver fagterne. Her kan man også vælge at lave bodypercussion i stedet for at spille på instrument. Så kan børnene også være med – uden at kravene bliver for høje.

Vi vil også forsøge at lave aktiviteten omvendt. Så spilles og synges fagtesangen først og derefter laves der massage og skabes en rolig arousal. Dette kan komme an på, hvilken aktivitet (i dette tilfælde børnene) skal efter den musikalske aktivitet. Hvis børnene fx skal ud på legepladsen efter ville vi lave low arousal inden der skulle spilles og synges for at børnene er rolige og muligvis kan holdes længere i aktiviteten. Hvis det fx er frokostpause efter, ville vi forsøge os med low arousal efter musikken. Man kunne også overveje, at lave afslapning både før og efter det musikalske indspark.

Da vi havde fire børn vi skulle køre de to aktiviteter med, delte vi dem op 2 og 2, og skiftede   mellem at lave den ene eller den anden aktivitet først.

Derfor har vi valgt at gøre det samme med jer som gruppe, og vil se om I kan mærke nogen form for forskel, hvis vi starter med en low-arousal aktivitet eller en high-arousal.

Målet med vores aktivitet er at børnene på den ene side oplever ro og mærker musikken som et redskab til at kunne være mere kropsbevidste. Samtidig kan aktiviteten være med til at øve sociale kompetencer i form af at skulle lære at vente på sin tur og give plads.

Vi glæder os til at se jer! 😊

Frederikke Holst, Rasmus Hagberg, Sandra Toft & Stine Raben
puce17-ku02m
puce17-ku02m