Vi har tilrettelagt en aktivitet bestående af en kombination af: faneleg og halefangeleg. Fane-fange-leg er en aktivitet som har fokus på bevægelse og hvor formålet bl.a. er, at styrke deltagernes mentale sundhed med fokus på at fremme trivsel og inklusion, bevægelsesglæde samt sociale relationer.

Målgruppe: De store børnehavebørn (4-6 år)
Antal spiller: 10+
Sted: Kan udføres indendørs og udendørs alt afhængig af vejret, men der skal være plads til at kunne løbe og kropslig udfoldelse

Redskaber
– To flag som repræsenterer faner
– Veste
– Kegler til at afgrænse banen

Aktivitetens forløb
Deltagerne deles op i to hold og får hver sin farve, som sættes bag i bukserne (deres hale). Holdende placeres i hver sin ende af banen, hvor de har deres base og hvor fanen står. Deltagerne skal nu sammen med holdet, forsøge at fange modstanderens fane, men UDEN at deres haler fanges. Hvis halen bliver taget af modstanderen, så udgår man fra spillet. Vinderne er det hold, som fanger modstanderens fane og kommer tilbage til egen base uden at have mistet halen undervejs.

Formål
Det pædagogiske mål med aktiviteten er at motivere målgruppen, så de oplever glæde ved bevægelse samtidig med at deres nysgerrighed og interesse fanges. Udover at styrke børnene motorisk, ønsker vi også at styrke børnenes indbyrdes relationer og sociale kompetencer. Målet er således, at vi får inkluderet alle børnene uanset deres forudsætninger. Målet med at opnå bevægelsesglæde og nysgerrighed er vigtigt, da dette kan være med til at styrke børnenes mentale sundhed, selvværd og trivsel (Sundhedsstyrelsen,1, 2005). Selvværd er en forudsætning for at kunne håndtere livets succeser/fiaskoer og evnen til håndteringen af dette kan være med til at øge livskvaliteten.

Pædagogisk bagdør
Som pædagoger er det nødvendigt at forholde sig til målgruppens deltagelsesmuligheder. Derfor skal der skabes et flow (Büchner, Peter hede, 2014) i aktiviteten, således at den tilpasses niveauet hos målgruppen og rammer deres zone for nærmeste udvikling (Vygotsky). Ved at sørger for at have en pædagogisk bagdør (Sandholm, Grete) kan vi sørge for, at alle deltagerne inkluderes i aktiviteten på deres eget fysiske og psykiske niveau. Som igangsættere af aktiviteten vil vi kunne gå foran, ved siden af og bagved børnene og kunne motivere dem til deltagelse. Ifølge Edward Deci og Richard Ryans selvbestemmelsesteori er der tre psykologiske behov som forudsætter menneskets lyst til at være aktive: Kompetence, tilhørsforhold og selvbestemmelse. Vi ved at aktiviteten afhænger af den enkeltes lyst og evne til at bevæge sig og forstå de sociale spilleregler. Nogle vil opleve indre motivation og har en lyst og interesse i at deltage og vil derfor være aktive i situationen. Andre vil opleve ydre motivation og ser det som noget de bare skal deltage i (Ågård Dorte, 2014). Derfor vil vi arbejde med at skabe de bedste forudsætninger for motivation gennem aktiv deltagelse, holddeling og musik.

Udarbejdet af: Muhammed, Mia, Christina & Cecilie (gr. 5)
Hold: PUCE18-SB04

Litteraturliste
Büchner, Peter Hede: Pædagogisk idræt: Læring og bevægelse i skole/fritid, 2014.
Kulturministeriet: Konsensusrapport – om idræt og læring Mathilde Sederberg, Kirsten, 2017.
Kortbek, Anne Bahrenscheer: Trivsel og mental sundhed, 2017.
Rønholt, Helle: Idrætskultur og perspektiv model – Idrætsundervisning en grundbog i idrætsdidaktik kap. 9 , 2017.
Sandholm, Grete: Pædagogisk idræt, 2012.
Ågård Dorte: Teorier om motivation. 2014.
Sundhedsstyrelsen, 1, 2005.
puce18-sb04