Fang dragens hale

pucf17-sb03, Gruppe 7

Eva Rolsted Jensen, Nadija Scharff & Emre Geyik

Valgfaget sundhedsfremme og bevægelse

Hvorfor har vi valgt denne aktivitet og hvad vil vi gerne opnå med den?
Vi har valgt denne aktivitet med øje for at skabe og styrke relationer mellem børnene. Derudover mener vi at denne aktivitet er med til at bidrage til et sundt og udforskende legemiljø der styrker det enkeltes barns motoriske og fysiske kunnen. “Idræt fremhæves ofte som et særlig velegnet felt for social læring fordi omgang med regler, roller, konflikter osv. kan afprøves på en legende måde og erfare i konkrete handlinger.”Rønholt, 2008, s. 219.

Alle deltagerne stiller sig op i en række med hænderne på hinandens skuldre. Den forreste i rækken er nu dragens hoved, mens den bagerste i rækken er dragens hale.

Nu gælder det for dragens hoved om at beskytte sin hale i mod at blive fanget af prinsen, uden at rækken brydes.

Når halen fanges, bliver vedkommende det nye hoved og rykker frem forrest i rækken og legen kan fortsætte.

Målgruppe
Vores aktivitet egner sig til børnehavebørn fra 3+.

Didaktiske overvejelser

I forbindelse med udførelsen af aktiviteten gjorde vi os overvejelser omkring hvor dette skulle foregå. Vi brugte et mindre, men åbent rum hvilket besværliggjorde den fysiske udfoldelse og udfordrede koncentrationen med udefrakommende faktorer. Derudover gjorde vi os overvejelser omkring børneantallet i aktiviteten. Vi valgte at udtage otte børn på omtrent samme alder – alle drenge. For os var det vigtigt at prioritere børnenes gode oplevelse med den sansemotoriske udvikling og skabe et rum med plads til at skabe gode erfaringer med kroppen og dens muligheder.   
Lange, 2006.

Aktivitetshjulet
Denne model kan bruges til at skabe et didaktisk overblik for aktiviteten. Ved at gå i dybden med denne, bliver opgavens mål overkommeligt og samtidig bliver aktivitetens mål fremhævet.     

Hvad kan aktiviteten i forhold til sanserne?
Vestibulærsansen bliver styrket, da man i aktiviteten bevæger hele kroppen fra side til side. Aktiviteten er med til at styrke bl.a. balancen, orienteringsevne, muskeltonus og koncentration.
Følesansen er i spil i aktiviteten, da denne er med til at skabe fysisk kontakt mellem børnene og mærke kroppen på en anderledes måde. Muskel- og ledsansen er i spil for at deltagerne har en kropsfornemmelse samt, balance, bevægelseskontrol og kraftafstemning. Nielsen, Carlsen, 2012.

Litteratur

  • Rønholt, Helle, Peitersen, Birger, Idrætsundervisning, 2008, Museum Tusculanums Forlag.
  • Eyermann, Z. Jacob, Winther, Carlen, Jesper, Per, Jørgensen, “Leg gør os til mennesker – en antologi om legens betydning”, Forlaget 55’ Nord P/S, 2013.
  • Lange L. Elisabeth, Reggio Emillia, “NÅR LIVET ÅBNER SIG”, 2006, Lokaliseret: 20.04.19 – https://www.lfs.dk/732.
  • Nielsen, Gurli, Carlsen, Annette, Danmarks idræts-forbund, Københavns kommune, “Bevægelsesteamet København – sanser og bevægelse”, 2012, Lokaliseret: 09.04.19 http://tusindfryd.kbhbarn.kk.dk/FrontEnd.aspx?id=2732745

pucf17-sb03
pucf17-sb03