Aktivitetens forløb og formål

Børnene deles i to hold. Der placeres et flag i hver ende af f.eks. græsområdet. De to hold skal forsøge at få fat på modstanderens flag uden at blive fanget. Hvert hold har en banehalvdel, hvor flaget befinder sig og når en modstander krydser banehalvdelen, kan han/hun fanges. Hvis man bliver fanget af modstanderen, skal man udføre en form for fysisk bevægelse som f.eks. 10 englehop eller kravle under benene på den, der skal befries, herefter skal man tilbage til egen banehalvdel, førend at man må forsøge at stjæle flaget igen. Tanken bag dette er, at man ikke på noget tidspunkt står stille i legen og dermed er en aktiv part gennem hele aktiviteten. Fanger man modstanderes flag, skal man løbe tilbage til egen banehalvdel, og så har holdet vundet.

Bliver man fanget imens, at man har flaget, placeres flaget der på banen, hvor man blev fanget. Begge hold skal samtidig forsøge at stjæle det andet holds flag samtidig med, at de skal forsvare deres eget.

Formålet med aktiviteten er først og fremmest at skabe bevægelsesglæde blandt børnene, da det er en af de mest basale drivkræfter i leg. Da aktiviteten er en bevægelsesaktivitet, kan den give erfaringer med og bidrage til udvikling af kropslige kompetencer. Eftersom det især er i 0-6 års alderen, at kroppen sættes i fokus i alle handlinger, skal den udfordres til at kunne mestre, handle, erfare og til at lære nye ting i praksis. 

Ydermere lærer børnene at skulle forholde sig til forskellige regler, samt at vinde og at tabe. Da det er en aktivitet, hvor man bliver inddelt i hold, lærer børnene at samarbejde og at indgå i et fællesskab, hvor alle er lige. 

Med afsæt i Caillois’ teori om legens grundkræfter bærer denne aktivitet præg af to grundkræfter såsom Agón og Mimicry. Agón kommer særligt til udtryk i form af kamp og konkurrence som er et bærende princip i aktiviteten. For at vinde i aktiviteten handler det om at være hurtig, taktisk, udholdende, modig og stærk. Kamp-elementet i aktiviteten kan for børn have en dannende og udviklende effekt. Mimicry er det tredje element i Caillois’ begrebsverden og handler om, at den legende “forvandler” eller “efterligner” en anden. Derudover kan man også argumentere for, at aktiviteten har elementer af rollespil, da de to hold kan tildeles en slags karakter, såsom soldater, trolde eller lign., som kæmper mod hinanden. 

Målgruppe: 

Målgruppen er de ældste børnehavebørn. Børnene er 5-6 år gamle. Aktiviteten kan udføres med andre målgrupper, og alt efter alder og udviklingsniveau kan sværhedsgraden justeres herefter. 

Antal deltagere:

Antallet af deltagere er min. 10 personer fordelt på to hold. Ift. den valgte målgruppe er aktiviteten egnet til maks. 20 børn fordelt på to hold alt efter ressourcer og normering samt pladsen, som er til rådighed.

Sted:

Aktiviteten udføres udendørs med god plads til at bevæge sig på. Aktiviteten kan med fordel foregå indendørs i eks. en hal. 

Redskaber

  • Flag eller lign.
  • Markeringsmateriale, fx kegler, tape og/eller hulahopringe 
  • Veste eller bånd til holdinddeling
  • Evt. forhindringer til banen 

Variation
Alt efter hvilken målgruppe man laver aktiviteten sammen med, kan den justeres alt efter behov. Man kan evt. justere størrelsen af banen, sætte forhindringer op på banen, som kan være med at udfordre det motoriske yderligere, tilføje flere regler eller ændre antallet af flag.
Ydermere kan man ændre måden, man bliver genoplivet på. Man kan f.eks. lave mere avancerede og udfordrende fysiske øvelser. 

Udarbejdet af:
Anja Gregersen, Julie Nielsen og Simone Bjørn

Kilde:
Winther, H. (2015). Leg og bevægelsesglæde – et universelt læringspotentiale. I H. Winther, L. Engel, M.-B. Nørgaard, & M. Herskind, Fodfæste og himmelkys – Undervisningsbog i bevægelse, rytmisk gymnastik og dans. Værløse: Billesø & Baltzer.
puce19-sb04
puce19-sb04