Aktivitet: Fang min hale for de 2-3årige

.

 

 

Faglige pointer til valg af aktivitet:

Vi har i gruppen valgt “fang min hale” som aktivitet til seminardagen, da vi har erfaring med den fra praksis. Aktiviteten har til mål at styrke børnenes grovmotorik og sanseintegration som f.eks. deres kinæstetiske sans, vestibulære sans og taktile sans. Aktiviteten har yderligere til mål at styrke børnenes sociale kompetencer, da børnene bl.a. er med i et større fællesskab.

Det sundhedsfremmende aspekt er at skabe bevægelsesglæde og styrke børnenes grovmotorik, da det på sigt kan være sygdomsforebyggende ved at børnene får bevæget sig, og derved opretholder et stabil kredsløb. Endnu et sundhedsfremmende aspekt, er denne fællesskabsfølelse der kan opstå hos børnene og kan være med til at øge deres livskvalitet,

 

Tiltag/aktivitet: Alle børnene får udleveret en “hale” som børnene sætter i sin buksekant. Derefter handler det om at fange de andres haler, imens man sørger for at ens egen hale ikke bliver fanget undervejs. Til aktiviteten afspilles musikken “Fang min hale” fra albummet: Tigertræning Twang. Aktiviteten går i gang når musikken starter, og alle sætter i løb. Når et barn får fanget sin hale, er det ikke ude af legen, men løber fortsat rundt og fanger de andres haler. Når alles haler er fanget, så er leget færdig og musikken stoppes. Derefter kan man gentage legen.

 

Rammeforudsætninger: For at denne aktivitet kan lykkedes, er det afgørende at alle er indforstået med reglerne og at børnene er fra samme målgruppe. Dernæst er det også vigtig at have et stort areal de kan bevæge sig på. Det kan enten være i en sal, et stort fællesrum eller udendørs.

 

Udarbejdet af: Diana, Julie, Karina og Kristina.

Holdnummer: CPF17b-SB11

 

Rønholt, H. (2017). I H. R. Peitersen, idrætsundervisning, en grundgob i idrætsdidaktik (kap5-6). museum Tusculanums Forlag.