I forbindelse med vores fag ”kreative udtryksformer” har vi arbejdet meget med to- og tredimensionel formning. Den todimensionelle formning er tegning eller maling, hvor den tredimensionelle formning er rummelige ting, skulpturer og figurer.

I vores arbejde med dette har vi fået kendskab til forskellige materialer og teknikker.

Når man arbejder med materialer i værkstedet mener Lowenfeld og Brittain at man ikke skal tilbyde børn for mange materialer. For mange materialer vil forhindre en fordybelse samt et grundigt kendskab til det enkelte materiale og mulige teknikker.

Vi er også i høj grad blevet introduceret til begreberne fantasi og kreativitet, hvilket er centrale begreber når man arbejder i værksted.

Fantasi er en evne, vi har, til at forestille os noget, der ikke er – enten fordi det ikke er til stede, ikke kendes eller eksisterer. Kreativitet er en evne til skabende nytænkning og handling. Det vil sige en evne til at se ting, ideer og problemer på en ny måde, skabe nye løsninger på gamle problemer eller være helt nyskabende.

Kirsten Drotners model: Æstetisk virksomhed

Fantasi: det er hvad det foregår inde i barnets hoved, som f.eks. kan være at dagdrømme, tanker, tankeproces som foregår usynligt for andre. Kreativitet: kreativiteten omformer fantasi til æstetisk produktion, som f.eks. kan være leg og billede.

Æstetisk produktion: Her kommer produktet frem, som f.eks. kan være video. Her er man social, da man blandt andet kan vise sit projekt til andre eller lave det med andre. Ved at komme igennem de tre dele, så starter man ved fantasi, går videre til kreativitet og så ender man til slut på æstetisk produktion, hvor man har arbejdet med sin kreativitet og fantasi.

Derudover findes der tre niveauer i denne model. Det individuelle niveau: dette niveau handler om “jeg – mig”.

Det sociale niveau: dette niveau handler om “jeg og du”.

Det kulturelle niveau: dette niveau handler om “jeg og vi”. Når man er ved fantasi, er man mere inde i sig selv, som tanker og ideer, som er usynligt for andre. Når man er ved æstetisk produktion, er det færdige produkt, sammen med andre og mere synligt. Det vil sige at når man går fra fantasi til æstetisk produktion, så bevæger man sig fra det usynlige til det synlige.

I forbindelse med seminardagen vil vi introducere de andre hold fra Modul I til kunstneren Yayoi Kusama. Kusama gør sig meget i at skabe kunst med prikker. I alt hvad man ser af hende, består det af prikker. Derfor har vi fået inspiration til at lave en workshop, hvor de andre klasser skal udfolde deres kreativitet ved at lave et billede i prikker. Kusama er meget fascineret af græskar, derfor sætter vi en ramme for, at deres billede skal være et græskar.

 

 

 

KU14V – gruppe 6

Emilie Sonne Böiken & Julie Mikkelsen
CPF16o-KU14V