Gruppe 9

Seminar katalog – Genbrugs Billeder 

 Vi er blevet inspireret af et forløb; flyvende væsner, hvor vi skulle forvandle genbrugsting (aviser, fjerbolde og malertape) om til flyvende væsner. Introduktionen til dette satte gang i tankerne omkring genbrug og miljøbevidsthed, som vi alle i gruppen synes ville være fedt at tage med ud til børnene. Aktivitets forløbet skal foregå ude i institutionen, på en af stuerne, beliggende tæt på depotet, hvor der også er taget højde for at man f.eks. ikke kan blive direkte forstyrret af ens kammerater ude på legepladsen. 

Vores aktivitet er bygget op om at være et forløb med tre dages varighed. Det skal foregå ude i en børnehave, hvor målgruppen, er de 3-4 årige børn, med et deltagerantal på 6-7 børn.

Alle i gruppen vil være aktivt deltagende under hele aktiviteten. Vi vil have en central rolle i forhold til at retnings fastholde børnene i aktiviteten i forhold til udarbejdelse af det fysiske produkt, hvor der undervejs kan være behov for reducering i frihedsgrader, markering af kritiske træk, at have øje for frustration kontrol og demonstration af hvordan man kan løse de problematikker man kan støde på (Wood . Bruner og Ross 1976: 98 samt Hansen og Nielsen 1999: 23, s.5).  Vi vil i processen være opmærksom på børnene som individer, i forhold til deres udvikling og sværhedsgrader af aktiviteten, hvor vi undervejs vil lave frustration kontrol og være omstillingsparate.  

Den første dag vil vi have fokus på at danne en relation til hinanden bl.a. ved at tage på tur ud af huset, hvor vi vil samle affald, lave en sorteringsleg, hvor vi forhåbentligt ville kunne bruge nogle af tingene til vores færdige produkter. Anden dag vil vi gå i gang med udførelsen af genbrugs billederne/skulpturerne og afprøve kræfter med bl.a. teknikkerne; modellering, udhugning og sammensætning (Center for Undervisningsmidler, 2021). Tredje dag vil vi lægge sidste hånd på de individuelle håndværker og sammensætte det hele til et stort billede/udstilling. Undervejs i processen vil vi tage et kig på institutions affald og se om vi kan finde noget der. Derudover vil vi tage på tur til institutionens køkken, hvor vi sammen med køkkendamen, vil se på hvad hun har af affald og om vi kan bruge noget af det.  Hvis vi undervejs har mangel på sjove, anderledes og spændende materialer vil vi inddrage forældrene, ved at spørge dem om de har nogle ting til udsmid derhjemme eller på arbejdet, som vi kan få. 

Vi vil i aktiviteten bruge følgende materialer æggebakker, fjerbolde, emballage fra madvarer f.eks. en pasta pose eller en dåse, cd’er, tomme køkkenruller eller toiletpapir ruller, naturmaterialer f.eks. nedfaldne grene og blade o.s.v 

Et mål og faglig overvejelse med vores aktivitet er at skabe et fokus på alle de ressourcer der går til spilde, på trods af at man kan genbruge dem. 

Vi vil gerne være med til at skabe fokus på den bæredygtige tilgang og hjælpe med at sætte gang i tankerne omkring at omdanne Danmark fra lineær til cirkulær økonomi i fremtiden (Cirkulær økonomi, 2022). Et andet mål for vores aktivitet er, at vi gerne vil styrke og videreudvikle børnenes håndværksmæssige færdigheder og skabe et børnefællesskab hvor fantasien bliver brugt og det enkelte barn får en succesoplevelse med, at omdanne noget gammelt til nyt. 

Vi som gruppe vil gerne være med til at danne børn ind i samfundets dagtilbud institutioner. Der er meget fokus på at uddanne børn til det perfektionistiske og at børnene skal uddannes videre i gymnasiet. Ved at fremme de kreative fag i dagtilbud institutionerne kan det være med til at fremme lysten til at tage en uddannelse inden for de kreative uddannelser, hvor man bruger hænderne. 

Arne Trageton har arbejdet ud fra at belyse den rum- og formskabende udvikling, som er med til at give os større forståelse for vores arbejde med målgruppen. 

I den divergente symbol fase (ca. 2-4 år) betydningen kan skifte undervejs, men samt lave noget bestemt, hvor i den konvergente symbol fase (ca. 4-7 år) har barnet på forhånd en opfattelse af hvad de vil lave. Så der skal vi have øje for at finde en balance mellem de to symbolfaser og det individuelle barn (Ringsted. S (2008), s.208-209).

Under aktiviteten vil vi gerne støtte og fremme deres kreativitet og fantasi. Ifølge Lene Tanggaards kreativitetsteori handler det om at være nysgerrig. 

I den proces opstår der kreativitet fordi vi kommer til at arbejde med tingene og materialerne  i hænderne og vi sammen finder løsninger på de udfordringer vi stødte ind i gruppen eller hvilke udfordringer børnene kan støde ind i. 

Litteraturliste 

Center for Undervisningsmidler (2021,15. juli). Skulpturanalyse. https://emu.dk/stx/billedkunst/metoder/skulpturanalyse?b=t430-t439-t3162 

Tanggaard, T, (2016), Faq om kreativitet. Hans Reitzels Forlag

Danmarks Naturfredningsforening (2022) Lokaliseret d.5/4-2022, Cirkulær økonomi  

https://www.dn.dk/vi-arbejder-for/baeredygtighed/cirkulaer-okonomi/ 

Philipsen, Heidi.: Dansk films nye bølge: Afsæt og aftryk fra Den Danske Filmskole. Center for Medievidenskab, Syddansk Universitet 2005.  

Ringsted, S. og Froda, J. (2008), 3. Udgave, Plant et værksted. Hans Reitzels Forlag.


Emma Kristine Skafte
Sofie Bering Veileborg
Sarah Svanholm Brandt
Sumbal Hayat 

 

 

 

pucf20-ku04v
pucf20-ku04v
pucf20-ku04v