Fantasi Kassen

Beskrivelse af aktiviteten:

Vores ide til vores æstetiske proces er at lave en kasse som udfordrer børnenes fantasi. Fantasien er en evne vi har, til at forestille os noget, der ikke er – enten fordi det ikke er til stede, ikke kendes eller ikke eksisterer. Med vores fantasi kasse er formålet at få børnene til at bruge deres fantasi ud fra både ting de kan relatere til og også få frit spil når de skal lave deres fantasidyr ud af perler, ifølge Leontjew mener han at når noget ikke kan lade sig gøre i virkeligheden fordi de ikke eksisterer som f.eks. fantasidyrene er det tankemuligheden vi har til rådighed for at bruge fantasien .

Forløbet er over 3 dage, hvor vi på første dagen maler kassen, Vi ville udfordre deres male kompetencer samt sætte gang i deres fantasi ved at vælge en placering sammen med børnene. Hvis børnene vælger placeringen skal være i fx vandet kan man snakke om hvilke farver er der i vandet. Vi håber på at børnene vil opleve den æstetiske fordobling. Begrebet “Den æstetisk fordobling” kom frem i 1980’erne af Janek Szatkowski “som et udtryk for den særlige karakter af kollektiv æstetisk interaktion (…)” (æstetisk læreproces s. 5/172). Dobbeltheden i denne proces opstår ved at den enkelte deltager under hele processen spejler sig i de andres værk og dermed supplerer og komplementerer man hinandens formudtryk. På anden dagen laver børnene deres fantasidyr med perler og ståltråd og former dem efter eget ønske. På 3 dagen skal vi montere deres fantasi skabninger som enten kan hænges op eller limes fast alt efter hvor børnene synes deres fantasi skabning passer bedst ind. Derudover er forløbet med at til udvikle et læringsmiljø som kan udfordrer børnegruppen. Det kræver fleksibel og pædagogisk planlægning. Der skal være en god balance mellem det kendte og det nye, på den måde skaber man både trivsel men også et læringsrum hvor læringen kan udfolde sig. De pædagogiske processer skal være afspejlet i hvad der er børnenes motivation og hvad de er særligt optaget af. (Tanggaard, 2013)

 

Grundmodellen – uden evaluering
Vi vil bruge den didaktiske grundmodel som er lavet til igangsættelse af æstetiske

læreprocesser, dog uden evalueringen. 

  1. Impuls: Vores impuls til dette kommer af vi på vores valgfag har arbejdet med maling på flere forskellige måder. Vi har godt kunnet lide at arbejde med malingen og derfor har vi lyst til at fortsætte med det. Vi har på modulet lavet en “kunstbog” har vi prøvet at arbejde flere materialer sammen og derfra fik vi inspirationen til at vi igen skal lege med materialerne og lave fantasidyr med ståltråd og perler.
  2. Optakt: Vi har valgt at vores tema er båret af børnenes fantasi. Det skal være dem der styrer hvilken placering kassen er. Hvis de forestiller sig det skal være havet så, vil vi snakke om hvilke farver der er i havet. Vise dem billeder, se en video og skabe en stemthed hos børnene. Det er også derfor vi kalder aktiviteten for “fantasi kassen”, fordi der ikke skal være nogle begrænsninger og det helt skal være op til børnenes fantasi.
  3. Eksperiment:Der kan eksperimenteres med fantasi dyrene, forskellige størrelser, forskellige eller ens farver. Hvis der bliver lavet et dyr med perlerne man ikke er tilfreds med kan man lave den om igen. Børnene kan både eksperimentere ved perlerne og ståltråd, men også ved malingen.
  4. Udveksling: Undervejs i processen kan vi se på hinandens dyr, vi som pædagoger kan give børnene feedback med en anerkendende tilgang. Vi kan prøve at udfordrer børnene igennem vores feedback. Hvis der kun bliver lavet store dyr, så prøve at udfordrer med at skulle lave små dyr.
  5. Fordybelse: Vi skal give plads til fordybning, vi skal have øje for at det ikke må tage for lang tid så børnene mister deres impuls. Vi kan undervejs prøve at motivere dem så de ikke mister deres fokus men samtidig passe på vi ikke ødelægger deres flowtilstand hvis de sidder og er godt i gang.
  6. Præsentation: Når produktet er færdigt kan det udstilles i institutionen så de andre børn, personale samt forældre kan se det færdige produkt. Børnene der har været med til dette projekt, kan få en anerkendelse fra dem som ser deres udstilling. Man kunne få børnene til at præsentere deres kasse, så de kan fortælle om hvor det er og hvad der er indeni kassen. Det vil give børnene en følelse af man er set og anerkendt for det man har lavet.

 

 

24.4.18 Valgmodul billede og værkstedsarbejde

Gruppe 9

Banu Turan Colak: 101171424

Cecilie Hallengreen: 101171548

Hanim Atalay: 101171596

Melike Akdeniz: 101171272


pucf17-ku04v