Indledning

Vi har i dette valgfag arbejdet med kreativitet, håndværk, bevægelses fortælling, æstetik, sanse motorik, dans, figur fortælling osv. Det har været et kort men hurtigt forløb. Vi har været igennem forskellige temaer såsom bevægelsesfortællinger med figurdukker, så er vi også kommet ind på cirkustema og noget bevægelse med kroppen såsom dans, sanser og følelser.

I starten af forløbet fandt vi på et fantasi univers som vi har gentagne brugt gennem hele forløbet, som vi har kaldt Det Runde Univers. Vi startede med at lave runde bevægelsesbaner for børnehavebørn til Store Legedag, så tog vi vores runde univers med til vores bevægelsesfortælling, hvor vi lavede en stor rund figur som fortælleren. Det har givet os inspiration til at videreudvikle fantasilegen, men denne gang med naturen og samtidig skabe sanse udtryk gennem aktiviteten. 

Aktiviteten

Vi har valgt at lave en sanselig, visuel og nonverbal kommunikations aktivitet. Her skal der mimes, lyttes og tegnes. Aktiviteten foregår således at vi til at starte med kort præsentere hvad det er aktiviteten går ud på og hvorfor vi har valgt at lave dette. Herefter bliver de i grupper på 3-4 delt ud i rummet, hvor de på skift får et kort med noget der skal mimes eller på anden måde vises nonverbalt  i bevægelse med kroppen for de andre deltagere, som så skal gætte det. Når de er færdige med at mime skal de i samme gruppe sætte sig rundt om et stort stykke papir med farveblyanter, oliepasteller, glimmer mm. Her skal de tegne deres forestilling om en fantasi skov ud fra et stykke musik vi afspiller der skal inspirere dem sanseligt. Afslutningsvis ønsker vi en fælles opsamling med grupperne og deres produkter. 

Hvis vi havde mere en 20 minutter til aktiviteten kunne man videre arbejde med at grupperne skulle skabe en historie ud fra deres bevægelser og tegninger. Dette for at opnå en endnu større total æstetisk oplevelse hvor deltagernes ideer kunne stimuleres endnu mere sanseligt.

Mål 

Vores mål med aktiviteten er at skabe en fiktiv fantasi skov i samarbejde med hinanden gennem sanselige, æstetiske og nonverbale udtryk. Dette for at børnene igennem sansetræning og fordybelse, kan være medskabende til en æstetiske total oplevelse og dermed skabe fælles fantasi. Da en del af aktiviteten er at samarbejde har vi valgt at deltagerantallet er i  grupper på 3-5. Dette for at alle i gruppen kan få  lige deltagelsesmulighed.

Teori 

Vi har valgt at tage udgangspunkt i Malcolm Ross’ teori. “Den skabende proces”. Malcolm Ross forstår leg som frivillig, kreativ og lystbetonet og han mener altid, at udvikling og kreativitet og skabende udtryk foregår i en legende proces (Mathiesen & Hauer, 2016, 316). Impuls er kernen i kreativitet modellen og drivkraften for al skabende aktivitet og kan ses som et basalt behov for at udtrykke, skabe og realisere sig selv. Nuancerede sanseoplevelser opbygger kreativitet og kvalificerer evnen til at forstår og fortolke sin omverden. Et udviklingsparat menneske er nysgerrigt og har trang til at kommunikere, og impulsen kan komme både indefra og udefra.

I skabende arbejde er sanserne grundlæggende, idet der er en direkte sammenhæng mellem sansning og opmærksomhed på tanker og følelsesmæssige indtryk i hverdagen. Barnet har brug for at udforske sanseindtryk, stole på egen evne til at opfatte indtryk og lære at sætte pris på sanseindtryk (Mathiesen & Hauer, 2016, 316). 

Media: Udvikling af mediekendskab

Forstået som forskellige udtryksformer, fx dans, musik eller tegning. Ved at give barnet mulighed for at iagttage, undersøge samt selv eksperimentere med varierende medier og at opleve sine udtryksmuligheder, udvikles grundlaget for at være kreativt skabende.

Fantasi: Udvikling af fantasi

Fantasi er evnen til at få ideer og danne sig forestillinger. Forestillingsevnen er i gang, når man bearbejder oplevelser ved hjælp af indre billeder, og de bliver redskaber til at forstå og skabe løsninger. Fantasien kan åbne for ukendte områder og bringe nyt stof til logisk erkendelse.

“Den skabende process af Malcom Ross”

Vi har en procesorienteret aktivitet, hvor det handler om at træne og støtte barnets forskellige lærings- og udviklingsprocesser (Pædagogik – introduktion til pædagogens grundfaglighed. s.281) 

“Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer, ligesom kommunikation og relationsdannelse udgår fra kroppen. Børn er i verden gennem kroppen, gennem ro og bevægelse, og når de støttes i at bruge, udfordre, eksperimentere, mærke og passe på kroppen gennem ro og bevægelse- lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel.”

(Børne og socialministeriet 2018).

 
puce20-ku08