akrylmaling

farvekridt

 

Farver

De fleste 0 til 6-årige børn går i dagtilbud, som er vuggestuer, dagplejer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner. Dagtilbuddene skal skabe fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljøer, som fremmer børns trivsel, sundhed, udvikling og læring.

Her er pædagogernes opgave at skabe de gode rammer og flow, så børnene bliver motiveret til at, styrke deres læring, udvikling og trivsel.  Den ubegrænset fantasi hos børn, hjælper lidt på opgaven, fordi børn er meget mere kreative og fantasifulde end voksne. De tilpasser sig ikke normer, traditioner, skikke og konventioner. Børn har ingen frygt i at fejle eller lave noget der grimt, eller noget der er langt fra virkeligheden.

Det styrkes af Leontjews tanke om, at kvaliteten af børns fantasi styrkes i legen. Hvilket er en vigtige pointe at tænke ind i en æstetisk proces. ’’fantasi er en evne, vi har, til at forestille os noget, der ikke er – enten fordi det ikke er til stede. Ikke kendes eller ikke eksisterer’’(Plant et værksted, Ringsted og Froda,2008)

Dette kan være en fordel til at udtrykke sin fantasi i kreative produkter, som kunne være i form af maling, modellervoks eller farvekridt, hvilket de fleste børn har adgang til i hverdagen.

Da disse produkter er meget farverige, giver det anledning til at gør sig klog på farver. For hvad betyder farver i børns univers?  Hvordan har børn oplevelser og erfaringer med farver?

Dette vil vi eksperimentere med på seminardagen, hvor der vil være opstillede kreative arbejdsstationer. Her har vi fokus på eksperimenterende kreative processer og de erfaringer der opstår i den kreative proces.  Vi vil præsentere jer for maling, modellervoks og farvekridt. Også skal der eksperimenteres med disse produkter, med henblik på farverne.

 

’’Kreativitet er en evne til skabende nytænkning og handling. Det vil sige en evne til at se ting, ideer og problemer på en ny måde, skabe nye løsninger på gamle problemer eller være helt nyskabende’’(Plant et værksted, Ringsted og Froda,2008)

Kreativiteten fremmes ved at man eksperimentere og undersøger med farver, størrelser og former. Denne proces giver oplevelser og erfaringer som, vi vil mærke på.

Vi vil gøre brug af Malcolm Ross’ modellen for æstetisk pædagogisk praksis, det hele starter med impuls, som forekommer fra barnets indre verden og efterfølgende har barnet bruge for sine sanser og de kompetencer barnet har til at udtrykke sig, sin fantasi og evne til at få ideer. Og legen som er den skabende proces, hvorved de nye ideer opstår.  (Plant et værksted, Ringsted og Froda,2008)

 

 

19.9.18 Valgmodul Kreativ udtryksformer

Gruppe 8

Hatice Cosan – 202163422

Reyhan Cevher – 101162185

 

CPE16Litteratur: Suzanna Ringsted og Jesper Froda (2008), Plant et værksted, 3.udgav, 4.oplag.  (Hans Reitzels Forlag)

 

 

 

CPE16o-KU12V
CPE16o-KU12V
CPE16o-KU12V
CPE16o-KU12V