Gruppe 2 – Farvernes magi

Indledning

Vi har i dette indlæg til idekataloget, valgt at have særligt fokus på værkstedsarbejdet og ud fra det, vil vi fokusere på følgende temaer i vores indlæg: æstetiske læringsprocesser og kreativitet, fantasi og håndværk. “Sanselige læringsmiljøer skal tilgodese en æstetisk dimension, hvor børns legende undersøgelser og kreative eksperimenter med bevægelse er i centrum. Miljøerne skal skabe rum for børnenes erfaringer med kropslige fornemmelser og følelser, herunder rolig kontakt til kroppen, hvor det enkelte barn udvikler kendskab til og tryghed ved kroppens reaktioner og signaler og oplever en ro ved at hvile i sig selv: Der skal både være plads til børnenes kropslige ”væren” og ”gøren”” (Den styrkede pædagogiske læreplan, 2018).

Begrundelse for aktivitet

Ud fra vores profil udsatte boligområder, kommer sproget særligt i fokus. Vi finder det derfor relevant, at lave den nedenstående aktivitet, da det æstetiske sprog taler gennem følelserne, hvis man har svært ved at udtrykke sig verbalt, kan mange have nemmere ved at udtrykke sig æstetisk (Merete Sørensen, 2017). I de udsatte boligområder kan man blive mødt af børn med sproglige udfordringer, her giver aktiviteten børnene mulighed for egen fortolkning af deres kreative udtryk og giver dermed et frirum til at kunne udtrykke sig fantasifuldt gennem den æstetiske læringsproces. 

Vi har valgt at lave en aktivitet som er tilegnet en børnegruppe på 3-6 årige, hvor vi har fokus på den æstetiske læringsproces samt fantasien. Aktiviteten tager afsæt i vores forløb om undersøgelser af kroppens forskellige funktioner, hvor vi har valgt at udforske og undersøge lungernes funktion gennem et værkstedsperspektiv.

Vi vil bruge følgende materialer i aktiviteten

  • Sugerør lavet ud af: papir, pap og tykt bølgepap
  • På forskellige papirer: tykt tegne A4 papir, akvarelpapir, plastik
  • Pipetter
  • Ecoline farver 
  • Glas med vand og sæbe

Aktivitetens fremgangsmåde

  • Først tager man et glas med vand og noget sæbe og tilføjer ecolinefarver i glasset.
  • Herefter bruges der en pipette til at føre vandet i glasset ned på papiret. 
  • Derefter benytter man et sugerør til at puste det farvede vand rundt på papiret ved hjælp af lungernes kraft. Dette danner forskellige mønstre, figurer og farver. Her bruger man også sin fantasi til at forestille sig forskellige figurer og væsener ud af vandet på papiret. Alt afhængig af det materiale som der bruges som papir, vil det farvede vand og boblerne fordele sig forskelligt. Som der står i læreplanstemaet: Kultur, æstetik og fællesskab skal “Det pædagogiske læringsmiljø understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier” (den styrkede pædagogiske læreplan, 2018).

Vi har udarbejdet aktiviteten på baggrund af at have fokus på det æstetiske, samt den kropslige del som er lungerne. Det æstetiske kommer i spil da vi bruger vores sanser og skaber noget kreativt og på den måde danner vi en æstetisk læringsproces. Som Mogens Hansen udtaler: ”Barnet begynder sin erobring af verden med den sansende og undersøgende krop. Den verbalt sproglige overbygning kommer til langt senere hen og efter, at barnet har installeret sine sansebårne begribelse og viden om verden. Barnet er så at sige født med en æstetik parathed” (Mogens Hansen, 2004)

Læringsforudsætninger i et børneperspektiv

Vi håber at aktiviteten vil give børnene en fællesskabsfølelse samt en medbestemmelse og vi vil være opmærksom på inddragelsen af børnenes perspektiv. I aktiviteten vil der opleves en skabende og lærende proces, som kan videreudvikles efterfølgende. Det kan man gøre ved at snakke med børnene om deres kreative resultater og derigennem kan de bruge deres fantasi ved at udvikle eventuelle historier og figurer ud fra billederne. 

Som pædagog er det derfor vigtigt at vi er kendte med de forskellige redskaber, som skal bruges i denne aktivitet, da vi skal lære børnene at håndtere de forskellige teknikker og materialer. Eksempelvis kan vi vise dem at almindeligt tyndt tegnepapir ikke er lige så effektivt som tykt pap eller vise dem hvor meget der skal pustes i sugerøret, for at få nogle sjove og spændende udtryk (Mathiesen & Hauer, 2016, s. 316-17).

Udarbejdet af: Yasmin Simonsen paed185205, Sofie Hansen paed185570 og Julie Grebin paed185019

puce18-ku08
puce18-ku08