FC Harakat

Pædagogisk fodbold

FC Harakat er en frivillig forening som blev dannet i København i starten af 2017. Foreningen faciliterer gratis streetfodbold til børn og unge mellem syv til 14 år på ydre Østerbro, med to ugentlige faste træninger. På det sidste år har foreningen udviklet sig til at have 30 medlemmer, fem frivillige og forskellige lokale samarbejdspartnere. Udover at facilitere de ugentlige træninger, har vi også deltaget i streetfodboldturneringer i København, afholdt arrangementer for foreningens børn og familier, samt været på udflugter til stadion m.v.

Vores formål med foreningen er at skabe et positivt fællesskab for de børn som vokser op i området, der af forskellige socio-økonomiske årsager er belastet af de omstændigheder de lever under.

Langt størstedelen af spillerne er to-sprogede. Derfor også navnet FC Harakat, der på både Arabisk, Tyrkisk og Afghansk betyder bevægelse, og blandt unge bliver brugt som slang for tricks og ballade. Vi ønsker med navnet at vise at vi er et fællesskab der arbejder for kulturel brobygning og social inklusion. Af samme årsag er foreningen gratis at være medlem af, og der forefindes aldrig egenbetaling ved deltagelse i arrangementer.

Vi mener at vores medlemmer fortjener de samme positive muligheder og oplevelser som alle andre børn, og derfor forsøger vi at facilitere rammerne til at målgruppen kan deltage i foreningslivet og tage en vigtig læring med sig videre, til fremtidig deltagelse i samfundet. Dermed håber vi at vores medlemmer gennem FC Harakats træning vil føle sig motiverede samt rustede til at involvere sig i det etablerede foreningsliv.

Frivillighed i FC Harakat

For at kunne udvide vores tilbud med flere ugentlige træninger samt ekskursioner og deltagelse i turneringer, søger vi at skabe en bæredygtig og stærk organisation, og dermed at etablere et hold af frivillige pædagogiske trænere til indgå i foreningen.

Vi vil på seminardagen fortælle om vores arbejde i foreningen, samt lave en undersøgelse blandt de studerende på UCC for at opnå forståelse for hvad man som frivillig lægger vægt på ved deltagelse i frivilligt arbejde. Denne viden vil vi bruge til at skabe de bedste rammer og muligheder for fremtidige frivillige i vores forening

 

Josefine Tellstrøm, Rikke Smidt, Benjamin Christensen

 
CPF16o-SE12