Ifølge Platon, skal vi tænke hvis vi vil vide noget. Vores plan er derfor at vi skal tænke os frem til viden – filosofere

At filosofere er at reflektere. For at lave en filosofisk aktivitet, er det altså ikke nok at finde svar på spørgsmålet på nettet, eller give et kortfattet ja/nej svar. Vi skal reflektere, vi skal dele vores tanker, og vi skal forholde os nysgerrige. 

Samtidig, vil vi gerne undersøge muligheden for at sammenkoble filosofi, med narrativer – livshistorier.
Vi ser dette som en mulighed, i og med at filosofi er bygget op på ens egne refleksioner. På samme måde er vores selvnarrativer individuelle – til dels i hvert fald. Selvom vores selvnarrativ bliver påvirket af sociale, kulturelle og historiske normer, pålægger vi det også vores egen fortolkning. Den fortolkning er påvirket af hvad vi tildeler værdi, hvad vi føler meningsfuldt – hvad vi er stolte af, og hvad vi vil ønske var anderledes. 

Kan en filosofisk samtale være et udtryk, for hvad borgerne synes er meningsfuldt? Og hvis borgerne kan udtrykke deres værdier gennem filosofi, kan filosofi så ses som et redskab i at arbejde recoveryorienteret?

På selve seminardagen vil vi stille jer et spørgsmål. I får et par minutter til at tænke over spørgsmålet individuelt, og skrive jeres tanker ned på på post-its, som i vil få udleveret af os. Når i er færdige skal i sætte jeres post-it op på tavlen, og vi vil derefter læse nogle stykker op, til at sætte gang i en filosoferende dialog. På denne måde bliver besvarelserne anonymiseret, og rammerne mere trygge. Normalt ville vi til sidst lave en evaluering af samtalen – også kaldet metakommunikation hvor vi snakker om hvilke af de ting vi har snakket om, vi vil tage med os. Grundet tidsrammen er det desværre ikke sikkert at vi når en fuld refleksion, her til seminardagen. 

Vores formål med aktiviteten er at støtte de deltagende borgere i at forstå, og bearbejde deres liv, da vi kan se potentiale i forhold til at bruge den som redskab, til at at hjælpe dem italesætte tanker og følelser. Dette kan forhåbentligt bidrage til at borgerne hurtigere kan identificere deres følelser og tanker – og  bede hurtigere om hjælp. Samtidig mener vi også at aktiviteten kan hjælpe borgerne udvikle deres sociale færdigheder, i og med at aktiviteten er en gruppeaktivitet, som forudsætter at deltagerne skal forholde sig åbne og nysgerrige. Gruppeaktiviteten giver også borgerne mulighed for at kunne spejle sig i hinanden, ved måske at kunne genkende hvad de øvrige deltagere fortæller. Dette kan bidrage til at borgerne kan udvikle relationer indbyrdes, men også at de eventuelle negative selvbilleder de har, forhåbentlig langsomt kan vendes til positive. 

Der er ingen forkerte svar når man filosoferer. Vi glæder os! 

Gruppe 7 – Louise, Julie C, Mads, Ilber & Mia
puce17-ku07f
puce17-ku07f