På både modul H og I, har vi stiftet bekendtskab med naturen som læringsrum og hvilken betydning voksnes formidling har for barnets oplevelse. Vi har tænkt meget over hvordan vi som kommende pædagoger kan skabe understøttende læringsrum, ved at går foran og formidle om den danske natur, for at vi kan være med til at skabe interesse for de mest almindelige dyr i naturen – nemlig de hvirvelløse dyr (krible krabledyr).

Insekter på træsstub

Bent Madsen beskriver i sin bog ”Børn og dyr”, hvordan mange voksne fortæller børn om at der ude i skoven findes ræve, hjorte, grævlinger osv. Dette gør at børnene forventer at møde disse dyr ved et skovbesøg, men ender med at blive skuffet, for de fleste af de dyr de møder er snegle, regnorme og biller.

 

Derfor har vi i forbindelse med vores feltarbejde, Haft fokus på at formidle den gode/sjove historie om de hvirvelløse dyr, samt observere børnenes læring og adfærd. Vores aktivitet foregik i skoven, sammen med en mindre gruppe børnehavebørn i alderen 4-6 år.

 

Tusindben under lup

Formidling handler ikke kun om den gode historie og læring, men også om at det er vigtigt at vi har kendskab til vores egen måde at forholde os og håndtere de hvirvelløse dyr, også dem man selv er bange for eller finder ubehagelige. Dette er yderst vigtigt, da vi som kommende pædagoger, skal være en rollemodel der er inspirerende og nysgerrig, så vi sammen med børnene kan opdage og undersøge naturen og dens forskellige fænomener. Børn er nysgerrige og opmærksomme på næsten alt hvad der rører sig i naturen, derfor er det nødvendigt med en pædagog, som understøtter dette og ikke skubber deres fascination væk.

 

Forud for dagen havde vi lavet en plade med forskellige krible krable dyr, som børnene skulle lede efter – dette hjælper børnene med at kunne få øje på ligheder, artsbestemme og til at se forskelle på de forskellige dyr, fx at bænkebideren der er et krebsdyr har fjorten ben, skolopenderen der er et leddyr har flere ben.

Ved hvert dyr de fandt, snakkede vi om dyret – hvad spiser det, kan det noget, hvordan føles det osv. Vi snakkede om vores egne oplevelser omkring det pågældene dyr og spurgte ind til børnenes erfaringer med det. Da aktiviteten var slut, snakkede vi med børnene om hvad de havde lært i skoven.

 

 

Skrevet af Louise Sofie (102152523), Thomas (102151577) og

Susan (102152616) – NU12

 

 

CPE15o-NU12
CPE15o-NU12
CPE15o-NU12
CPE15o-NU12
CPE15o-NU12
CPE15o-NU12