Aktivitetsbeskrivelse

Gruppen inddeles i to hold, som fordeles på baggrund af de deltagendes kompetencer og relationer til hinanden. Det ene hold starter med at være i marken, mens det andet starter inde. Man kan frit vælge mellem tre forskellige bolde, alt efter hvilken man føler sig tryggest ved og når man har valgt denne, skydes/kastes den ud i marken. Bolden skal være inden for banens sider, men må gerne gå over baglinjen. Hvis bolden ryger ud over siderne, må personen ikke løbe, men skal i stedet gå hen til første kegle og vente på den næste får en bold afsted. Ellers skal man løbe afsted, komme forbi så mange kegler man kan nå, mens hver passeret kegle giver holdet ét point. Når man har passeret alle keglerne og kommer tilbage, skal man løbe zig-zag mellem sit hold, inden opgiveren råber stop. Her er det muligt at få ekstra point pr. person man får løbet zig-zag forbi.  

Markspillernes opgave er at fange bolden, den første der får bolden skal stille sig op med spredte ben, mens resten af markspillerne ligeså skal stille sig op på en række bag den forreste. Den forreste skal trille bolden bagud, gennem de andres ben. Alle markspillerne skal have bolden igennem benene, før den bagerste kan tage bolden og løbe op med den til opgiveren eller kaste den til opgiveren. Når opgiveren får bolden råbes der ”stop” og parrene der løber skal være stoppet ved en kegle eller i mål, ellers mister holdet et point. Gribes bolden direkte af en markspiller, mister indeholdet også et point. Man spiller på tid, så der skiftes banehalvdel efter x antal minutter, som bestemmes ud fra de tidsmæssige forudsætninger vi har med at gøre. 

Baneoversigt

 

Mål med aktiviteten

Vores mål med aktiviteten er, at tilrettelægge en aktivitet, som giver den deltagende gruppe mulighed for, at danne relationer på kryds og tværs, samarbejde med nye mennesker, som de måske slet ikke kender og at de får muligheden for at komme i flow. 

Aktiviteten er planlagt således, at den enkelte deltager selv kan justere, hvordan de vil gennemføre aktiviteten og dermed får de bedste forudsætninger, for udbyttet af aktiviteten. De får medbestemmelse og mulighed for at gennemføre udfordringerne i eget tempo. Vi vil holde øje med, om der opleves flow under aktiviteten og om deltagerne ser ud til at trives. 

 

Rekvisitter

  • 5 Kegler
  • 1 amerikansk fodbold
  • 1 håndbold
  • 1 fjerbold
  • 1 badminton ketcher 
  • Notes blok og blyant til nedskrivning af point

 

Sundhedsperspektiv

I denne aktivitet har vi valgt, at fokusere på det humanistiske sundhedsperspektiv, da vores hovedformål er, at der skal samarbejdes både for deltagerne der løber arm-i-arm og for deltagerne på udeholdet. I aktiviteten bestræber vi os på, at skabe en holdfølelse for samtlige deltagere, så det ikke blot er de to der løber som skal samarbejde, men at det også er som hold. Det sociale aspekt er i fokus, fordi deltagerne skal kommunikere med hinanden.

 

Undervisningsform

Vi arbejder ud fra det deduktive princip, da vi har tilrettelagt aktiviteten med regler, som ikke kan ændres. Der er nogle faste rammer for aktiviteten, som vi arbejder ud fra, for at opnå det overordnede mål for eksempelvis samarbejde. 

Vi glæder os til at afprøve aktiviteten med jer!

Mange hilsner

Kim, Vicki, Amalie, Nicklas, Maria og Mie!
puce17-sb01
puce17-sb01