Mål og rammer: Vi forestiller os at lave en aktivitet, som skal være målrettet indskolingen, hvor der skal være fokus på styrket samarbejde, trivsel og udvikling. Aktiviteten skal omhandle at børnene individuelt bruger deres fantasi og herefter samarbejder om at omdanne deres ideer til et fælles kunstværk. Man kan tilpasse aktiviteten til en mindre børnegruppe, men også skalere den op, således at der er flere børn om samme værk.

I forhold til de fysiske rammer, kan aktiviteten udføres både i et undervisningslokale men også på fritidsinstitutionen – evt. i et krea-rum eller et værksted.

Materialer: Akrylmaling i de tre primærfarver (rød – gul – blå), pensler, duppesvampe, kraftigt karton. Eventuelt kan der bruges posca tuscher, forskellige pailletter, forskellige elementer man kan bruge til tryk og andre ting der kan give maleriet effekter.

Indhold: Børnene får 5 minutter, til at tegne et fantasivæsen, som vi derefter i fællesskab snakker om. Derefter bliver børnene sat i grupper, så de er 3-4 i hver. De skal i fællesskab udvælge elementer fra alle deres tegninger og skabe et nyt væsen. Når det er blevet tegnet, skal det klippes ud og sættes på et stort stykke kraftigt karton. Børnene skal herefter samarbejde om at skabe baggrunden ved at gøre brug af forskellige teknikker indenfor maling. Når baggrunden er færdig, fjernes væsenet så det fremstår som en hvid silhuet. Børnene skal derefter dekorere deres væsen og i  fællesskab blive enige om hvordan dets udtryk skal blive. Der vil til slut blive mulighed for at tilføje tredimensionelle detaljer til væsenerne – dette kunne blandt andet være øjenvipper, kløer, skygger mm.

Formål: Børnene får udvidet deres forståelse for fantasi som det skabende element, forskellige teknikker såsom duppeteknik, tryk, penselstrøg, farveblanding mm. At børnene får styrket deres kompetencer indenfor de æstetiske udtryksformer via samarbejde med deres klassekammerater. Derudover er et formål også at styrke børnenes sociale kompetencer, idet de skal samarbejde i grupper, som bliver sammensat af de ledende voksne.

Didaktiske overvejelser: Vi har valgt at tage udgangspunkt i Malcolm Ross’ model, hvor leg er et essentielt element. Vi mener at det er gavnligt for børn i denne aldersgruppe at udforske deres fantasi og udforske forskellige metoder til at understøtte deres håndværksmæssige kunnen. Som impuls til aktiviteten vil vi være visuelt understøttende i vores tilgang til præsentationen af aktiviteten ved at vise forskellige tegninger af væsner vi selv har tegnet. Undervejs vil vi være understøttende ved at vise hvordan man eksempelvis blander farver, gør farven mere lys/mørk og hvordan man laver effekter ved hjælp af forskellige stykker værktøj.

 

Amalie Puk Larsen & Laura Langberg Jensen (Gruppe 7)
pucf20-ku04v
pucf20-ku04v
pucf20-ku04v
pucf20-ku04v