Flaske bowling 

Mål og rammer
Formålet med vores aktivitet er at træne sin kaste og skyde evne, og have et decideret mål. Samtidigt skal aktiviteten være sjov på tværs af alder og køn. Formålet er bl.a. at styrke fællesskabet deltagerne imellem. I forhold til det er en konkurrence aktivitet, styrker det også venskaber på kryds og tværs da man undervejs vil få lysten til, at heppe på hinanden samt ens kampgejst automatisk vil komme frem når man skal heppe på sit eget hold. Aktiviteten kan justeres så den hurtigt kan passe til forskellige aldersgrupper, alt efter hvilken afstand man stiller flaskerne i, om de er fyldte med vand og hvilken bold man vælger at bruge. Aktiviteten kan foregå både udendørs og indendørs, og den kræver ikke den helt store forberedelse da man hurtigt ville kunne skifte rekvisitterne ud og bruge noget andet end f.eks. flasker. Man kunne også lave den i sandkasse, med forskellige sandting hvis man ikke har andet. 

Målgruppe
Vores aktivitet er udarbejdet primært til børnehavebørn i alderen 3-6 år. Med det tænkt, kan legen udføres af forskellige målgrupper, ved hjælp af variationer. Begrundelsen for den valgte målgruppe er at børnene i den alder har tilegnet sig de motoriske færdigheder der skal gøres brug af i legen. 

Deltagerantal
1-6 pers pr hold. 

Fysiske rammer og materialer
I forhold til materialer kræver flaske bowling fri gulvplads, 10 flasker, dåser eller hvad ens kreativitet ellers kan finde på som brug af kegler, samt forskellige bolde. Aktiviteten kræver ikke et stort rum, men blot at der er plads til at blive sat en bane op. Det kan både være udendørs og indendørs alt efter hvilken situationen man står i. 

Aktivitetsbeskrivelse
Der opstilles 10 flasker som der gøres på en bowlingbane på enten en, eller to baner og derefter skal man have en bold klar pr. bane. Derefter deles holdene op, så der er to hold pr. bane, som nu skal kæmpe om at vælte flest flasker. Hvert holdmedlem kan vælge enten at kaste med bolden med underhåndskast eller sparke til bolden med det formål at vælte flaskerne. Hvert holdmedlem har et skud pr. runde, og så går turen videre. Det hold der først får væltet alle flaskerne har vundet. 

Justeringer
1. Man kan aftale et pointsystem evt. ved at klistre point under eller på siden af flaskerne og så lave legen på tid.
2. Flaskerne kan være med eller uden vand
3. Der kan være en målmand der beskytter flaskerne
4. Der kan anvendes forskellige boldstørrelser.

Faglige og didaktiske overvejelser
Under udarbejdelsen af aktiviteten har vores didaktiske overvejelser ligget i hvordan vi bedst mulig kunne rumme mangfoldigheden der findes i en daginstitution. Vi har valgt at gå efter en aktivitet, de fleste målgrupper ville finde sjov. Samtidig har vores overvejelser ligget i at aktiviteten ikke skulle kræve de store forberedelser, da vi har erfaret i praksis at det er rart med aktiviteter der er let tilgengængelige. Vores aktivitet er tilrettelagt ud efter SMITTE-modellen. 

Camilla Perk, Josefine Larsen, Sascha Ellingsen og Anges Tanoh 
puce19-sb04
puce19-sb04
puce19-sb04
puce19-sb04