(Billedet er ikke taget hvor vores aktivitet er sat igang, derimod er billedet taget med henblik på at illustrere hvilket slags rum der kan bruges)

Vores aktivitet hedder sæler og isbjørne og den handler om at børnegruppen skal lære om den sunde slåskultur gennem bevægelse, motorik og samarbejde. Børn der er sæler skal i starten kravle rundt på gulvet som en søløve med deres ben slæbende bag dem og de børn der har fået rollen som isbjørn skal kravle rundt og kæmpe med at få vendt alle sæler rundt på ryggen, så de derefter også er en del af isbjørne gruppen.

Aktiviteten har rum til at kunne sætte flere dyr ind i legen eller sørge for de nye dyr er med til at kunne forhindre isbjørnene i at få vendt alle søløverne på ryggen.

Nogen af fokusområderne omkring vores aktivitet kan være emner som slåskultur på baggrund af læring af hinandens grænser og gensidig respekt for sine venner.

Vores målgruppe er børn imellem 5-10 år og aktiviteten har været afprøvet med en 2. klasse. Dog er der også mulighed for at aktiviteten kan være god for andre aldersgrupper.

Aktiviteten foregår på bedst mulig vis med en klassestørrelse på 25 børn. Der kræves et areal på størrelse med en lille gymnastiksal hvis den skal afprøves indenfor, ellers er den også god at afprøve på halvdelen af en fodboldbane, udenfor. Ydermere fungerer aktiviteten på bedst mulig vis hvis der er en eller flere voksne til stede, da det godt kan virke overvældende og grænseoverskridende for nogen i børnegruppen.

Derudover er det også vigtigt, at der i aktiviteten er mulighed for at stoppe op og italesætte hvad børnegruppen synes var godt, og mindre godt. Derefter kan der justeres i hvordan legen foregår i næste runde. Det er vigtigt at sørge for at børnegruppen har mulighed for at reflektere over egne handlinger.

Vores overvejelser har været om børnegruppen kan respektere rammerne der bliver opstillet, ved hjælp af de har medbestemmelse i forhold til de regler der er i aktiviteten. På den baggrund kan legen være på forskellige niveauer, i forhold til hvilken børnegruppe der er til stede og hvor deres forskellige grænser går.

Melih K, Mikkel & Sevgi.

pucf22-sb01
pucf22-sb01