Med udgangspunkt i spillet floorball har vi skabt to aktiviteter, som har fokus på samarbejde og kommunikation. Vores mål med disse aktiviteter er at skabe bevægelsesglæde hos børnene, samt styrke børnenes relationer og deres evne til at danne nye relationer. Vores målgruppe er skole fritid, og børn 5-6. klasse. Vi havde udfordringer med at komme ud i skole eller klub, for at afprøve aktiviteten hvilket resulterede i at vi brugte nogle medstuderende, som forsøgskaniner.
Det gør vi ved at lave to aktiviteter, hvor der for de fleste vil være noget nyt/uvant i form af floorball men også noget kendt da vi kombinerer det med i den ene aktivitet stafet/3 på stribe og i den anden kombinerer vi det med fangeleg/ståtrold.

I begge aktiviteter er der mulighed for justeringer, så den kan tilpasses til forskellige aldre eller i forhold til tid og plads. Vi justerede stafetten ved at sætte forhindringer op, så man fik trænet øje/hånd koordination og det tekniske element i at styre bolden. Ud over det gjorde vi det også for at gøre deltagerne mere afhængig af kommunikation, da man hurtigt kan miste overblikket over hvor man skal placere sin næste ”brik” når man er koncentreret omkring det tekniske i at komme igennem forhindringerne.

I fangelegen alt efter meget intensitet og hvor mange deltagere der er med, kan man enten gøre banen større eller mindre, sætter flere fangere ind eller ekstra bolde.

I forhold til vores egen rolle, vil vi benytte os af mesterlæreprincippet. Det gør vi fordi vi på den måde kan sikre os at deltagerne forstår rammerne/reglerne og for at øge deltagernes aktivitetsniveau.

Det er to aktiviteter, som er anderledes, men med elementer kendt fra andre lege. Hvis vi kigger på bevægelsesglædemodellen, har vi taget udgangspunkt i det grønne og røde element, som repræsenterer konkurrence og samarbejde/relation. Man er i disse to aktiviteter nødt til at samarbejde og kommunikerer rigtig meget. Aktiviteterne er også det man vil kalde for du/vi leg. Man er i disse aktiviteter meget afhængig af hinanden, og arbejder man ikke sammen så lykkedes man heller ikke. Vi ser det som et inkluderende element i vores aktivitet at man er en del af et ”hold” og derved skal finde sin rolle. I fangeleg så vi at der var nogle, som decideret tog den rolle til sig at være ”frelsere” der nærmest kun gik efter at befri de andre, hvor andre gjorde alt hvad de kunne for at undgå at blive fanget. I 3 på stribe gælder det også om at finde en strategi i hvordan man skal kommunikere sammen indbyrdes.

Vi har fundet ud af at planlægning er meget afgørende når man laver aktiviteter. Det er vigtig man er opmærksom på de tegn man gerne vil se hos deltagerne for at målet skal opnås. Udover det er det vigtigt at have nogle mulige justeringer til de forskellige aktiviteter da der kan være forskel på det tekniske niveau og ambitionsniveauet. Det er vigtigt man prøver at finde et flow, så man ikke gør aktiviteten for nem, som resulterer i det bliver kedeligt for nogen, men også at det ikke bliver for svært så nogle bliver usikre og holder sig tilbage.

 


puce18-sb02