Seminariedag:

Da vi i gruppen har valgt at arbejde med asyl og integration, har det været utrolig vigtigt for os at man kan sætte sig i asylansøgeren sted.

Vi har derfor valgt at opstille et rollespil som skal demonstrere de problematikker som findes for en asylansøger.

Det er meget essentielt at rollespillet afspejler hverdagen for en flygtning, og de mange kulturelle forskelle blandt brugeren og den ansatte.

Dette flygtningeproblem gør sig gældende i stor grad på næsten samtlige flygtningecentre her i landet.
Ved hjælp af nonverbal kommunikation, vil vi vise de misforståelser der kan opstå på kryds og tværs når man ikke har den fællesnævner altså det samme sprog.
De stereotyper man har skabt sig for de pågældende flygtninge og den manglende sproglige forståelse for hindanden kan gøre det mere end svært for den pågældende flygtninge at få en velintegreret succes.

 

Rammerne for vores rollespil er meget simple, vi har en problem som skal løses mellem den ansatte og flygtningen.

Det er også vigtig at vise at denne problematik med sprog barrieren ikke er den eneste, vi vil gerne vise hvor vigtig social innovation kunne være indenfor asyl området. Specielt når vi snakker om incitament.

 
CPE15o-SE11