Med profilen i social innovation og entreprenørskab har vi arbejdet med projektideen FLYT FOKUS. Ideen FLYT FOKUS er en indsats til mennesker, der lever med en spiseforstyrrelse, efter de har afsluttet et behandlingsforløb på institutioner som Askovhus.
Askovhus under Askovfonden er et dag- og døgnbehandlingstilbud til mennesker i behandling for en spiseforstyrrelse.

Ideen med FLYT FOKUS er at personerne(borgerne), gennem indsatsen, tilegner sig værktøjer til selv at kunne finde en interesse og drivkraft i livet. Ved at sætte fokus på en personlig interesse, vil vi gerne hjælpe dem med selv at kunne mindske sygdomssymptomerne og/eller tilegne sig ressourcerne til at håndtere dem.

I vores arbejdsproces med FLYT FOKUS har vi været på feltarbejde forskellige steder bl.a. Askovhus. Vi er blevet gjort opmærksomme på forskellige benspænd i arbejdet med målgruppen og har samtidig fået sat gang i nye ideer. 

Vi har også snakket med Nanna, der tidligere har været i behandling for en spiseforstyrrelse. Hendes oplevelser har gjort det tydeligere for os, hvad det er, vi vil med FLYT FOKUS. I behandlingssystemet handler det meget om regler, rammer og krav. Det er en nødvendighed for at sikre, at den indlagte indtager den mad, de behøver for at overleve. Man arbejder med, hvordan de får sat regler og systemer op for sig selv. Sådan sikres det, at de får den nødvendige næring hver dag på trods af sygdommen, der ligger i baghovedet. En sygdom, der fortæller dem, at det er helt forkert, det de har gang i. I behandling bliver alle behandlet på samme måde. Nanna fortalte os, at det er rigtig godt for dem, der er så syge, at de ikke kan adskille sig fra spiseforstyrrelsen. For dem, der er motiverede for at ændre deres situation, føles det som om personligheden bliver visket ud. De taler kun til spiseforstyrrelsen.

Vi vil derfor med FLYT FOKUS ind og arbejde med de motiverede.

FLYT FOKUS skal været et efter behandlings tilbud eller et efterværn, hvor målgruppen kan møde ind og modtage støttet fra et socialfagligt personale. Vi vil arbejde ud fra en indsatsmodel i tre trin:  

  • Første trin går ud på sammen med enkeltpersonen at finde deres interesse. Her vil vi tage udgangspunkt i arbejdet med relationsdannelse, og derfor have en stor opmærksomhed på matchet mellem person (borger) og professionel, så relationen bliver inspirerende og ikke demotiverende.
  • Andet trin går ud på at udforske interessen, hvilke elementer den indeholder og på hvilke måder, den kan dyrkes og tages i spil. Her er der især et fokus på, den kontekst og de omstændigheder den enkelte befinder sig i. Det kan for eksempel betyde, at hvis man er meget optaget af en sportsgren, men langt nede i vægt, udforsker man sammen tekniske dele af sporten, som strategi og opstilling, eller virtuelle muligheder, som PlayStation eller Nintendo.
  • Det tredje trin er bæredygtighed. Det betyder personen (borgeren) skal tilegne sig værktøjerne til, at kunne vedligeholde interessen selvstændigt, og derved ikke have behov for en professionel. Her spiller netværksteori en stor rolle, hvor vi kigger på eksisterende relationer, foreningsmuligheder og/eller uddannelser, hvor enkeltpersonen kan møde og blive mødt af nogen, der er optaget af samme interesse.

Alle trinene skal ses som værende cirkulærer, da vi som mennesker kan ændre vores interesser løbende. Det er derfor muligt hele tiden at hoppe tilbage til et tidligere trin. Målet er, at den enkelte efter endt forløb, selv har værktøjerne til at arbejde med de forskellige trin i fremover.

Som nævnt vil vi gerne arbejde som en form for efterværn. Hvis dette lykkedes, og vi som organisation udvikler os positivt og får skabt en stor mængde af erfaringer, ser vi også mulighed for at komme ind som del af en tidlig indsats. Den tidlig indsats skulle både være en støtte til almenområdet, når de opfanger risikofaktorer, men også en måde hvorpå tidligere sygdomspåvirkede, hvis de har lyst, kan give et virkelighedsbillede af, hvad det vil sige at gennemgå de forskellige dele af arbejdet med en spiseforstyrrelse. Vi tror og håber det kan have en effekt på personer, der befinder sig i risikofeltet, da de i mange tilfælde har et virkelighedsfjernt billede af, hvad det vil sige, at leve med en spiseforstyrrelse.

Både som efterværn og som tidlig indsats ønsker vi ar have et tæt samarbejde med Askovhus for at styrke relationsarbejdet og overleveringen.

I arbejdet med FLYT FOKUS på profilen, har vi arbejdet med forskellig teori, metoder og modeller. Nogle af dem, der især har været fremtrædende i vores proces er den gyldne cirkel, gavens teori, de Bonos tænkehatte, empowerment og borgercenteret innovation.

Af Jacob Nielsen, Kim Ena Christensen og Laura Berg Nielsen

ucf21-se01olde 
pucf21-se01
pucf21-se01
pucf21-se01
pucf21-se01
pucf21-se01
pucf21-se01
pucf21-se01
pucf21-se01