FN’S 17 VERDENSMÅL I BØRNEHØJDE

Ingen tilgængelig beskrivelse.

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling har 17 hovedmål, der tilsammen skal sætte os på en kurs mod en mere bæredygtig fremtid, hvor både mennesker og vores kære planet ikke lades i stikken. Målene skal nås inden 2030.  

Af: Jane, Mia, Nanna, Tobias, Cherstin og Malene 

Social innovation & entreprenørskab
Vi er 6 pædagogstuderende, der i forbindelse med vores valgfag social innovation og entreprenørskab har indgået et samarbejde med Blågårdens Kulturhus. 

Vi har valgt at sætte fokus på FN’s 17 verdensmål, for derigennem at få Nørrebros perspektiv på målene, og give lokalbeboerne mulighed for at snakke sammen via deres udsagn.   

Vi har spurgt børn og voksne fra gaden, og har i samarbejde med Blågård Skole haft et forløb, hvor vi har været ude og afholde workshops om de 17 verdensmål for 3 femteklasser, hvorfor de i den forbindelse har fået udstillet deres perspektiv på målene via tegninger og skriv. Ligeledes opfordrede vi børnene til at gå hjem og tale med deres forældre om verdensmålene. 

Projektet
De deltagende har dermed været med til at udsmykke Blågården som kulturhus – deres kreationer har kunne ses hængende på pladsen foran Støberiet belyst med lamper fra fredag d. 23.10 og weekenden over. Yderligere er Korsgadehallen også udsmykket i vinduespartietog der er etableret en kreativ hinkebane lavet med FN’s 17 verdensmål i et område, der ellers ikke bliver anvendt. For at skabe en rød tråd igennem vores projekt og kulturhusene imellem, har vi også fået biblioteket med – og der var i samme periode mulighed for at låne materialer om FN’s 17. Verdensmål, som var fremvist ved indgangen til biblioteket, hvilket vi havde lavet i samarbejde med bibliotekarerne

– Fredag d. 23.10 inviterede vi de deltagende klasser fra Blågård Skole og vores samarbejdspartner ned til en Corona-venlig fernisering. Vi holdt vi en tale for børnene, hvor vi takkede for deres deltagelse, og hvor de havde mulighed for at se deres kreationer blive udstillet. Som underholdning havde vi lavet en bevægelsesquiz med spørgsmål, om hvilke tanker de havde gjort sig om verdensmålene siden sidst. 

Ifølge studier fra Verdensbanken ved vi, at børn lærer bedst igennem leg – det har vi haft in mente undervejs i vores projekt og dermed føltes det naturligt, at der afslutningsvis også skulle være leg (Larsen, 2018)
 

Den sociale værdi
Vi har med vores projekt indbudt til samtaler om vigtige emner i lokalmiljøet set både fra et børne-og et voksenperspektiv. Det har været med til at skabe nogle sjove udsagn og tegninger, der sætter fokus på nogle af målene. I en COVID-19 tid har det været interessant at se, hvilke verdensmål de deltagende fandt vigtige og deres forslag til, hvordan de forskellige mål skal kunne nås.  

Vi har undervejs opfordret og skabt fokus på, at den vigtige samtale omkring FN’s 17 verdensmål kan bestå uden os som facilitatorerDermed er projektet bæredygtigt og skaber social værdi igennem et fælles tredje – at passe på vores kære planet. 

 

Litteraturliste:  

Larsen, T.V. (2018). Nye toner fra verdensbanken: Børn lærer bedst gennem leg. Lokaliseret den 22/10-2020 på: https://bupl.dk/artikel/nye-toner-fra-verdensbanken-boern-laerer- 

Inspiration fra: https://www.verdensmaalene.dk/  
puce18-se02
puce18-se02
puce18-se02
puce18-se02
puce18-se02
puce18-se02