Som aktivitet har jeg udvalgt at spille fodbold i børnehaven. Som pædagogiske mål for aktiviteten, ønskes der at kunne skabes et læringsrum. I dette rum udgør fodboldbanen en ramme. Målet for denne ramme er muligheden for et fællesskab for alle. leg, læring og udvikling udgør målene for fællesskabet.

Metodisk vil aktiviteten tilgås via. praksisbegrebet – pædagogisk idræt. Rekapituleret udgør begrebet en bevidst pædagogisk og idrætsfaglig anvendelse af elementer fra idræt, leg og bevægelse (Sørensen & Sandholm, 2009, s. 9).

Tilhørende til tilrettelæggelsen af aktiviteten medfølger der også nogle forudsætninger. Som kommende pædagog er det mit ansvar at tilrettelæggelsen formåen danner ramme for disse forudsætninger.

Forudsætningerne for læring stiller krav til at barnet er i besiddelse af en vis social, fysisk og psykisk sundhed. Det forudsætter også at de føler sig trygge i det sociale rum, de er en del af. Det forudsætter også at deltagelse i aktiviteten føles meningsfuldt samt værdifuldt både for den enkelte og som gruppe. (Akselsen & Koch, 2006, s. 239)

Pædagogerne skal være bevidste om, at læring sker i kraft af imitation og efterligning, at læring sker i fællesskabet og at det fysiske rum har betydning for, hvilke læringsmuligheder, børn får. Pædagogerne har ansvaret for, at det sted, de skaber, bliver et sted, hvor der er godt at være, for så vil det også kunne blive et godt sted at lære. (Akselsen & Koch, 2006, s. 240)

Inddragelsen af denne model fremgår som struktureringsværktøj. De 6 parameter skal aflæses som værende dynamiske og foranderlige. Enkelte parameter kan i nogle tilfælde opstå periodisk uforanderlige iht. institutionens muligheder.

Modellen anvendes også iht. at rammesætte aktiviteten i en kontinuerlig ensartet diskurs. Målet for dette værktøj er at mindske konflikter angående materialer, regler mm. Mulige ændringer samt nye tiltag, vil altid skulle drøftes i fællesskab, samt gennemgå en prøveperiode. Efter endt prøveperiode opfølger en afsluttende drøftelse inden fast implementering.

Vedtagelse om afprøvelse af nye tiltag sker ved håndsoprækning.

Litteraturliste 

Sørensen, H. V., & Sandholm, G. (2009). Pædagogisk idræt – en bevægende pædagogik. Corposano.

Akselsen, K. T., & Koch, B. (red.) (2006). Sundhed, udvikling og læring: professionelle perspektiver på børn og unges sundhed. I SUNDHED, UDVIKLING OG LÆRING -professionelle perspektiver på børn og unges sundhed Billesøe og Baltzer.

Forfatter: 

Navn: George-Louis Disilva

Studienummer: 10211900

Specialisering: Dagtilbud

Gruppe: 9
puce20-sb03