På valgfaget ”Kulturmøde og interkulturalitet” har vi lært om kulturforståelse og møder med andre kulturer. Vi har i modulet fået indsigt i hvad kultur er for en størrelse og hvilke antropologiske anskuelser der er om kultur, antropologi er et studie der bliver lavet igennem nogle observationer, af andre mennesker. Vi er samtidig blevet bekendt med kernebegreber der bliver brugt i forhold til kultur og kulturmøde. Som en central del af modulet skulle vi lave feltarbejde, hvilket vil sige at man opholder sig blandt en gruppe mennesker, som har en bestemt kultur og deltager i deres dagligdag for at observere, forstå og lære hvordan de handler som de gør.

Jeg har i modul H lavet feltarbejde om fodboldkultur og jeg har i modul I valgt, at arbejde videre med dette til min kulturintervention.
Ud fra mit feltarbejde har jeg vurderet, at deltagelse i fodboldkulturen kan benyttes som et pædagogisk værktøj, til at danne nye relationer og fællesskaber, samt fremme en positiv personlig udvikling. Sporten fungerer som et fælles tredje imellem mennesker, som måske ellers umiddelbart, kan virke forskellige.

Min kulturintervention tager som nævnt udgangspunkt i fodboldkulturen, som jeg vil bruge til dannelse af nye relationer og fællesskaber imellem unge. Aktiviteten, som er en fodboldturnering, er inspireret af min tidligere praktik i et socialt udsat område. Her var der en del ballade internt i området, og turneringen skal derfor også være med til, at nedbryde de fordomme som de unge måtte have om hinanden.

Når man fremfører en aktivitet i praksis, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser om hvordan aktiviteten skal planlægges bedst muligt. Jeg har derfor taget udgangspunkt i SMTTE-modellen til dette. Den didaktiske model er et redskab til planlægning af pædagogiske aktiviteter, så man forholder sig til flest mulige faktorer på samme tid, hvilket kan fremme den afsluttende refleksion.

På seminardagen vil jeg redegøre for de begreber, som jeg har arbejdet med. Jeg vil derudover også præsentere nogle af de lege og aktiviteter, som min intervention består af. Jeg vil gerne fremvise en video, som giver et eksempel på et fællesskab med udgangspunkt i fodbold, samt en video der kan give lidt inspiration ift. interventionen.
CPE16o-KI11
CPE16o-KI11