Gruppe: Junes, Harris, Stina og Kenneth Sb02 – sundhedsfremmende og bevægelse.

Vi har valgt fodbold som aktivitet som vi vil have vores medstuderende til at deltage i, vi har dog valgt at ændre lidt på aktiviteten, så den bliver mere overskuelig at udføre mht. antal studerende. Vi har valgt at inddrage os selv i aktiviteten. I kan her få et indblik i vores praksis projekt vha. vores SMITTE model.

Sammenhæng: Aktiviteten er en fodboldkamp vi sætter op og selv deltager i. Vi møder de
unge på deres base på gaden, og der skal aktiviteten foregå. Det er en trivsels og
sundhedsfremmende aktivitet, hvor relationer og inklusion også spiller en stor rolle, samt
skaber vi nogle trygge rammer. Målgruppen er udsatte unge inden for socialområdet. Junes
arbejder som opsøgende gadeplansmedarbejder. Det er et godt udgangspunkt for at starte en
aktivitet, da det kan være svært at igangsætte noget, hvor vi evt. ikke har været i praktik, og
vi alle er indenfor social og special specialiseringen, og gerne vil fortsætte i social området
fremover.

Mål: Målet er at skabe trivsel og livskvalitet, samt at styrkes kognitivt igennem en
sundhedsfremmende aktivitet, da vi har meget fysisk og kropslig udfoldelse, ”Børn udvikler
sig gennem kropslig udfoldelse. Derfor er det utrolig vigtigt at de får lyst til at bruge, bevæge
og undersøge kroppen. Uden krop ingen viden. Børn skal være kropslige, fordi det er en
forudsætning for at kunne udvikle sig intellektuelt” ( Kjeld Fredens, læge, hjerneforsker og
professor i neuropædagogik i ”Mennesket i hjernen – en grundbog i neuropædagogik” 2012 og
Sundhedsfremme i hverdagen – få mennesker du møder til at vokse”, 2011).
Samt har vi et ønske om, at samle udsatte børn og unge fra gadeplanen, for at styrke
relationen mellem dem og os voksne pædagoger. Et af målene er, at de unge skal inkluderes
og have den følelse af at være en del af fællesskabet, da vi sætter rammerne, samt give dem
en oplevelse af, de har det sjovt i det fælles tredje.
Inklusion: Vi vil mene, at vi ved hjælp af denne aktivitet kan inkludere de unge, da vi udøver
en aktivitet, som de alle kan være med til. Vi vil ikke holde nogen udenfor, som der kan ske
hvis de selv sætter rammerne. Da fodbold er en aktivitet med samarbejde og fællesskab, vil vi
mene, at vi kan skabe trivsel blandt de unge herigennem, da det kræver stort sammenhold at
klare sig igennem aktiviteten og dermed kan de alle blive inkluderet i fællesskabet. Vi har
fokus på de sociale relationer, som vi gerne vil forsøge at skabe mellem de unge, så de kan
blive inkluderet i det fælles tredje, som nemlig er fodbold i dette tilfælde og ikke kriminalitet.

Dermed forsøger vi at få de unges fokus over på noget positivt og på den måde kan vi
forebygge eksklusion og kriminalitet.

Tegn: Se om de unge bliver opslugt af aktiviteten, og hvad deres forventning var om det gik
godt eller skidt. Vi vil lægge mærke til, om relationen mellem de unge og os voksne styrkes
samt det fælles tredje. Vi vil lede efter tegn på fysisk, kropslig og måske personlig udfoldelse,
samt udvikling. Se om der er glæde og trivsel. Vi vil ligeledes observere, om der er
sammenhold, samarbejde og inklusion.
Da aktiviteten kom igang og de deltagende så småt kom i flow kunne vi se det fælles tredje
komme i spil, idet de havde en opgave på holdene, som er at samarbejde om at vinde kampen.
Der kan vi genkende det Michael Husen skriver om fælles tredje – ‘’En pædagog er med en
håndfuld unge kriminelle ude i en fiskerbåd i hårdt vejr. Til daglig er tonen imellem dem
aggressiv og mistroisk. Disse unge har ikke tillid til voksne, og slet ikke til pædagoger. Men i
fiskerbåden er de fælles om en opgave. Garnet, fiskene, havet og vejret kræver al deres
opmærksomhed. De samarbejder om sagen og kommunikerer på en ordentlig måde, uden de
mange forbehold og negative forventninger.’’ (Om fællesskab og værdier i det pædagogiske
arbejde Michael Husen, 1996)
Hos de unge her er tonen også hård, og de har ingen tillid til voksne. Men vi fik opbygget en
tryg relation mellem de unge og imellem os og de unge.

Tiltag: Vi har valgt, at aktiviteten skal foregå på en streetbane, da de unge godt kan lide at
opholde sig på gaden. På den måde, stræber vi efter at hjælpe dem hvor de er, i stedet for at
fjerne dem helt fra de omgivelser som de er vant til. Hvis vejret bliver godt er det endnu mere
perfekt, og der kan blive skabt en god og hyggelig stemning. Det kræver ikke de store
remedier at arrangere en fodboldkamp, så det kræver ikke alt for meget tid og planlægning.
Vi som pædagoger, sætter nogle faste rammer for aktiviteten og inddrager os selv, ved at
deltage i fodboldkampen, så vi også kan skabe sociale relationer til de unge, og de får god
voksenkontakt.

Evaluering: Vi vil gerne diskutere sammen i gruppen hvad der gik godt og hvad evt. gik
dårligt i forhold til aktiviteten, så vi til en anden gang kommer til at være endnu bedre. Vi
2
tænker på at interviewe nogle af de unge, som er involveret i aktiviteten, så vi også får hørt
deres mening omkring forløbet.
pucf17-sb02