Målet med aktiviteten: 

Igennem vores forløb, har et af vores formål blandt andet været, at opnå motoriske og spil-taktiske færdigheder. Dette skal give forståelsen for hvornår det er bedst at bruge de forskellige dele af kroppen, og hvor man taktisk skal placere sig på banen i forhold til spillet. Derudover har vi haft nogle sociale formål, som omhandler, at vi kan støtte, lære af og have det sjovt med hinanden. Følelsen af, at være en del af et fællesskab, hvor der er plads til at fejle og ens små sejre bliver fejret om det så bare er, at man rammer bolden. Vores formål er at lave en aktivitet som er inkluderende. 

Målgruppen: 

Socialt udsatte unge

 

Deltagerantal: 

4 til 10 mennesker. Altså 2- 5 fordelt på to hold.

 

Fysiske rammer/materialer: 

Badminton net, badminton bane, normal fodbold.

 

Aktiviteten: 

Det gælder om at bruge fodboldtekniske færdigheder til at få fodbolden over nettet. Bolden må ramme jorden en gang inden berøring.

Max 3 berøringer pr. hold, før bolden skal over nettet til det andet hold.

Serven forgår på baglinjen af badmintonbanen, som skal skydes direkte over nettet til det modsatte hold.

Man spiller til det hold der først får 10 point.

Det modsatte hold får point, hvis bolden skydes ud af banen.

 

Faglig/didaktiske overvejelser: 

For at formidle og lære denne aktivitet, har vi valgt at bruge Hillerødmodellen, som er en didaktiske model med fokus på de forskellige læringsrum man som pædagog kan bruge i en aktivitet, for nemmere at kunne facilitere læreprocesserne og aktiviteten. Vi vil komme med eksempler på, hvordan vi selv har lærtdenne aktivitet, da det også er disse aktiviteter og former, som vi vil formidle videre.I modellen ses fire former for opgaveformer, hvor der er ændring i om formen og indholdet enten er lukket eller åbent. De forskellige formers kombinationer giver forskellige læringsmuligheder for henholdsvis individet og en gruppe (Rønholt, 2008).
Antagelsen er, at der i aktiviteter og læreprocesser med åbne opgavetyper er større mulighed for læring med socialt øjemed og gruppedannelse. Hvor der i en mere lukket form, har mere succes med at udvikle specifikke færdigheder (ibid.).Som ses i vores træningsdagbog øvede vi på dag 1 meget koncentreret generelle færdigheder i fodbold. Her blev brugt formidlingsform 1, hvor både form og indhold er meget lukket. Der var kun én måde at sparke bolden på, og den skulle et bestemt sted hen.

Denne måde som vi har formidlet på, er en deduktiv metode. Men bruger denne metode ved aktiviteter som er lukkede i rammer og form.Ved brug af den deduktive metode i pædagogisk praksis, har vi mindre deltager indflydelse i aktiviteten, men hvor der er meget fokus på at erhverve specifikke færdigheder (Wiegaard, 2016). Mens ovenstående model kun har fire forskellige former for opgaveformer for aktiviteterne, kan man perspektivere til denne model om rammestyring, som har samme fokus.

I denne model argumenteres der for, at grænserne mellem de forskellige former for rammer til en aktivitet (form og indhold) er meget flydende, og nemt kan gå fra at først være lukket og deduktiv, til bagefter at være åben og induktiv. Som pædagog kan dette værktøj at skrue op og ned for åbenog lukketheden i aktiviteten, bruges til at fremme motivation for deltagerne, intensiteten i aktiviteten, samt holde kursen mod målet (ibid.)

Dette gjorde vi i vores aktivitet, da vi både på dag 1 og dag 2 gjorde aktiviteterne mere åbne og induktive i løbet af træningspasset, da vi f.eks. valgte at spille rundt om nettet. Her var der åbent i indholdet, da deltagerne selv kunne vælge hvordan de ville få bolden over nettet, men der var lukket i formen, da reglerne for fodtennis stadig skulle følges.

Puce20-sb02 Gruppe 6:
Una Arnautovic, Jacob Tøttrup, Julie Bertelsen, Mathias Krebs & Nikkie Thorsen

puce20-sb02