Aktivitet 1.

 • Instrument gang. (Bevægelse til musik).

 

 • De skal føle musikken og komme med et udtryk som de personligt føler passer til, eller beskriver musikken. Man skal prøve at føle, hvordan det forskellige musik påvirker sind og krop.

Målgruppen kan være alt fra 0-100 år. vi ville tilpasse de valgte instrumenter eller musik til den aktuelle aldersgruppe.

Deltagerantallet ville komme an på størrelsen af lokalet. Der skal være mange nok til, at deltagerne kan inspirere hinanden. Vi tænker, det optimale deltagerantal er 5-10 deltagere.

 

Det er en aktivitet der bygger på kreativitet, improvisation, personlig identifikation og udtryk til musikken.

 

Fysiske rammer og materialer.

Der kan bruges mange eller få instrumenter. Der kan også bruges lydfiler eller andet lyd/musik.

Og et lokale eller område, som kan rumme antallet af deltagere.

 

 • Deltagerne bliver stillet op i den ene ende af et lokale eller område, hvor de så må danse/ gå/ kreativt komme fra den ene ende til den anden ende. Det skal de gøre på baggrund af de følelser og det udtryk, som de får når de lytter til et stykke musik. Der er mulighed for at musikken stopper eller ændrer sig, mens de er i gang og så må de stoppe op og mærke, hvad musikken gør ved dem. Og så fortsætte deres rute hen til enden af lokalet, men nu med et nyt udtryk.

 

F.eks. Hvis der bliver spillet musik på Congas og en deltager vælger at trampe i takt til trommen som en elefant. Eller hvis der bliver spillet noget musik med militær konnotationer og de begynder at marchere i takt til musikken.

 

Der er flere muligheder for hvordan man kunne komme musikken til livs.

 • Det kunne være at der stod nogen og spillede noget live musik, mens deltagerne bevæger sig frem og tilbage.
 • Der er også mulighed for, at man laver noget, der minder mere om stop dans, hvor de kun må bevæge sig, når der bliver spillet musik.
 • Man kunne lave nogle playlister med musik i mange genre, hvor der bruges små uddrag fra forskellige sang.

 

Deltagerne får mulighed for at skubbe til nogle grænser og får lov til at bruge deres kroppe og fantasi, som så ender med et kreativt kropsligt produkt.

Deltagerne får også lov til at stifte bekendtskab med en masse forskellige musikgenrer, og får lov til at mærke hvad musikken personligt gør ved kroppen og det udtryk der kommer til livs.

Alt efter aldersgruppe, så kunne man holde nogle små pauser mellem hver ‘runde’ af aktiviteten, hvor man kunne spørge:

 • Hvad de følte?
 • Hvad musikken gjorde ved dem?
 • Hvad forestillede de sig?
 • Var det en glad eller dyster stemning/følelse?
 • Hvorfor var det de valgte det udtryk, frem for et andet?

 

Og andre åbne spørgsmål.

 

Aktivitet 2

 

 

 • Vores egen sang “Vrede sangen”

Formålet med aktiviteten:  at deltagerne kan få lov til at udtrykke vrede i form af, de skal tromme løs på trommer/ tamburiner o.s.v , imens de råber bandeord ish, øv, surt, møg, og får alt deres vrede ud. målgruppen er børn – mest børnehavebørn 3-6 årige. Aktiviteten er tænkt til en gruppe på 4-30 børn. Vi skal til aktiviteten bruge trommer/ tamburiner eller andre slagtøjsinstrumenter.

Vi har lavet en tekst, som bliver rappet/råbt. Der er et vers, og mellem versene, kan børnene larme og råbe løs.

Børnene sidder eller står i rundkreds, når de spiller. Dette for at skabe fællesskab omkring aktiviteten.

Vi vil få deltagerne til at lære sig selv bedre at kende, og få dem til at anerkende deres egen vrede. Få dem til at opleve, at det er okay at være sur en gang imellem. Det lærer de ved fysisk at give udtryk for vreden, og at de ser, at også deres rollemodel/pædagoger giver udtryk for vrede.

 

 

 

 

Sofie, Elisabeth, Brandon, Jarl & Siri, puce-19, musikprofil
puce19-ku01m
puce19-ku01m
puce19-ku01m
puce19-ku01m
puce19-ku01m