Første møde med Ozobot

Vi er fra medie og digital kultur og har arbejdet med Ozobot til en af vores afprøvninger.
Ozobot er nogle små robotter som kan køre. De har nogle sensorer nede under sig, hvor de kan læse farvekoder og bruge farver til at køre efter. Eksempelvis kan den følge en sort streg. Derudover findes der forskellige farvekoder, så man kan få ozobotten til at udføre forskellige handlinger, eksempelvis turbo, cruise, jump, og turn med mere. 

Vores aktivitetse

Vores aktivitet gik ud på at lære de interesserede i hvad ozobot er, hvordan de fungerer og hvordan de kan tegne en bane selv. Det forløb med at vi havde Ozobot tuscher, en masse Ozobots og meget papir. Aktiviteten henvender sig alle aldersgrupper. Vuggestuebørn synes de var sjove at kigge på og røre ved, børn i børnehave synes det er spændende at de kan tegne en bane og få en robot til at køre på den bane. Når vi har ældre deltagere synes de det er spændende at kunne lave de forskellige farvekoder, og på den måde kunne kreere en bane hvor Ozobotten gør som de har bedt den om ved hjælp af farvekoden. 

Vi havde tegnet en bane på forhånd med forskellige farvekoder som turbo, så de kunne se hvad Ozobotten kunne. Når de fik tuschen i hånden, var der lidt komplikationer med hvor tykke stregerne skulle være, men når det var på plads, kunne de besøgende sagtens lave aktiviteten, selv om nogen var meget små. Vi tænker også at det kan være sjovt at lave med voksne, med eller uden udviklingshæmning, da vi selv havde meget sjov med at lege med farvekoderne. Farvekoderne var svære, så der var meget at lære, men det gav en ekstra god fornemmelse når man så fik det til at virke. 

Formålet med aktiviteten

Vi mener, vores aktivitet er med til at bidrage til brugernes kreativitet og får dem til at være mere reflekterende over teknologiens funktion. Aktiviteten folks nysgerrighed om teknologien. Den er med til at skabe fokus på robotteknologi og bidrage til digital dannelse, eksempelvis det at løse forhindringer og se muligheder ved hjælp af digitale kompetencer og viden. At have fokus på teknologi i dagligdagen gavner børns udvikling i og med, hvis man besidder en teknologisk handleevne, vil de andre øvrige kompetencer blive understøttet. Aktiviteten er ligeledes med til at styrke brugeres finmotorik og generelle teknologiforståelse.

 

Mvh Johnny (Paed175123), Mikkel (Paed175713), Nicolaj (Paed175541) og Yacine (Paed175108)

Puce17-md02 Gruppe 7 – Social- og specialpædagogik
puce17-md02
puce17-md02